Dây Cáp Điện Tại Kho Đông Nguyên Gia


Ngày đăng: 10-01-2017 | Ngày cập nhật: 10-01-2017
NO. MÃ KHO Description THƯƠNG HIỆU /XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG
  No. of cores & mm2 per conductor    
    CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ LƯỚI ĐỒNG MẠ THIẾC CHỐNG NHIỄU, Class 5    
2 YLI02050GR LiYCY-O 2x0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
3 YLI03005GR LiYCY-O 3x0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
4 YLI04005GR LiYCY-O 4x0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
5 YLI05005GR LiYCY-O 5x0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
6 YLI07005GR LiYCY-O 7x0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
7 YLI10005GR LiYCY-O 10x0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
8 YLI12005GR LiYCY-O 12x0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
9 YLI02075GR LiYCY-O 2X0.75mm2,GREY                               BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
10 YLI02075GR LIYCY-O 2X0.75MM2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
11 YLI03075GR LiYCY-O 3X0.75mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
12 YLI03075GR LIYCY-O 3X0.75MM2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
13 YLI04075GR LiYCY-O 4X0.75mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
14 YLI04075GR LIYCY-O 4X0.75MM2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
15 YLI05075GR LiYCY-O 5X0.75mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
16 YLI07075GR LiYCY-O 7X0.75mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
17 YLI10075GR LiYCY-O 10X0.75mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
18 YLI12075GR LiYCY-O 12x0.75mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
19 YLI02010GR LiYCY-O 2x1.0mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
20 YLI03010GR LiYCY-O 3x1.0mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
21 YLI04010GR LiYCY-O 4x1.0mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
22 YLI05010GR LiYCY-O 5x1.0mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
23 YLI07010GR LiYCY-O 7x1.0mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
24 YLI10010GR LiYCY-O 10x1.0mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
25 YLI02015GR LiYCY-O 2X1.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
26 YLI03015GR LiYCY-O 3X1.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
27 YLI04015GR LiYCY-O 4X1.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
28 YLI05015GR LiYCY-O 5X1.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
29 YLI07015GR LiYCY-O 7X1.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
30 YLI10015GR LiYCY-O 10X1.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
31 YLI12015GR LiYCY-O 12X1.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
32 YLI02025GR LiYCY-O 2X2.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
33 YLI03025GR LiYCY-O 3X2.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
34 YLI04025GR LiYCY-O 4X2.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
    CÁP ĐỘNG LỰC & ĐIỀU KHIỂN DÙNG CHO MOTOR INVERTER, CHỐNG NHIỄU, Class 5   CÓ SẴNG TRONG KHO
35 MCYK4015BK MOTORFLEX 2YSLCYK-J 4X1.5MM2, BLACK BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
36 MCYK4025BK MOTORFLEX 2YSLCYK-J 4X2.5MM2, BLACK BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
37 MCYK4040BK MOTORFLEX 2YSLCYK-J 4X4MM2, BLACK BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
38 MCYK4060BK MOTORFLEX 2YSLCYK-J 4X6MM2, BLACK BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
39 MCYK4100BK MOTORFLEX 2YSLCYK-J 4X10MM2, BLACK BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
40 MCYK4160BK MOTORFLEX 2YSLCYK-J 4X16MM2, BLACK BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
    CÁP ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN INSTRUMENT   CÓ SẴNG TRONG KHO
41 REW01150BK RE-2X(ST)YSWAY-fl 1X2X1.5MM2, BLACK LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
42 REW01150BL RE-2X(ST)YSWAY-fl 1X2X1.5MM2, BLUE LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
43 ICW01150BL 300V CU/XLPE/OS/PVC/SWA/PVC 1X2X1.5MM2, BLUE  ( ICON BASE 10110 M1 OS)  LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
44 ICW01315BL 300V CU/XLPE/OS/PVC/SWA/PVC 1X3X1.5MM2, BLUE  ( ICON BASE 10110 M1 OS)  LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
45 REW02150BK RE-2X(ST)YSWAY-fl 2X2X1.5MM2, BLACK LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
46 ICW04150BL 300V CU/XLPE/OS/PVC/SWA/PVC 4X2X1.5MM2, BLUE  ( ICON BASE 10110 M1 OS)  LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
    CÁP PROFIBUS DP   CÓ SẴNG TRONG KHO
47 FBDP1222VI FB-02YS(St+Ce)Y-fl 1X2X22AWG/1, VIOLET ; P/N 76770301 LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
    CÁP PROFIBUS DP, FAST INSTALLATION   CÓ SẴNG TRONG KHO
48 FBDP1264VI 02YSY(St)CY 1X2X0.64MM, VIOLET LEONI /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
    CÁP EIB BUS CHO TÒA NHÀ THÔNG MINH   CÓ SẴNG TRONG KHO
49 EIBY2208GN J-Y(St)Yh 2X2X0.8MM, GREEN BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
    CÁP ĐỒNG TRỤC RG6   CÓ SẴNG TRONG KHO
50 YDRG11 RG 6 4FA CCS TRISHIELD, White 2MKABLO /TURKEY CÓ SẴNG TRONG KHO
    CÁP HÀNG HẢI 0.6/1KV, IEC 60332-3A   CÓ SẴNG TRONG KHO
51 WI1Q0115BL 150/250V MIC-210Q 1x2x1.5mm2, BLUE   WILSON /SINGAPORE CÓ SẴNG TRONG KHO
52 WC1Q0215BK 0.6/1KV MC-210Q 2x1.5mm2, BLACK   WILSON /SINGAPORE CÓ SẴNG TRONG KHO
    300/500V CÁP ĐỘNG LỰC & ĐIỀU KHIỂN KHÔNG CÓ LƯỚI ĐỒNG MẠ THIẾC CHỐNG NHIỄU, Class 5   CÓ SẴNG TRONG KHO
53 SJZ02005GR SL-500-JZ 2X0.5MM2, GREY LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
54 YJZ03005GR Bruflex Y-JZ 3x0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
55 SJZ03005GR SL-500-JZ 3X0.5MM2, GREY LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
56 YJZ04005GR Bruflex Y-JZ 4x0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
57 YJZ05005GR Bruflex Y-JZ 5x0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
58 YJZ05005GR Bruflex Y-JZ 5x0.5mm2, GREY LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
59 YJZ07005GR Bruflex Y-JZ 7x0.5mm2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
60 YJZ10005GR Bruflex Y-JZ 10x0.5mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
61 YJZ12005GR Bruflex Y-JZ 12x0.5mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
62 SJZ02075GR SL-500-JZ 2X0.75MM2, GREY LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
63 YJZ03075GR Bruflex Y-JZ 3x0.75mm2,GREY  BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
64 SJZ03075GR SL-500-JZ 3X0.75MM2, GREY LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
65 YJZ04075GR Bruflex Y-JZ 4x0.75mm2,GREY  BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
66 YJZ05075GR Bruflex Y-JZ 5x0.75mm2,GREY  BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
67 YJZ05075GR Bruflex Y-JZ 5x0.75mm2,GREY  LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
68 YJZ07075GR Bruflex Y-JZ 7x0.75mm2,GREY  BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
69 YJZ10075GR Bruflex Y-JZ 10x0.75mm2,GREY  BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
70 YJZ10075GR Bruflex Y-JZ 10x0.75mm2,GREY  LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
71 YJZ12075GR Bruflex Y-JZ 12x0.75mm2,GREY  BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
72 YOZ02010GR Bruflex Y-JZ 2x1.0mm2,GREY  BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
73 YJZ03010GR Bruflex Y-JZ 3x1.0mm2,GREY  BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
74 YJZ04010GR Bruflex Y-JZ 4x1.0mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
75 YJZ05010GR Bruflex Y-JZ 5x1.0mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
76 YJZ07010GR Bruflex Y-JZ 7x1.0mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
77 YJZ10010GR Bruflex Y-JZ 10x1.0mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
78 YJZ12010GR Bruflex Y-JZ 12x1.0mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
79 YOZ02015GR Bruflex Y-JZ 2x1.5mm2,GREY  BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
80 YJZ03015GR Bruflex Y-JZ 3x1.5mm2,GREY  BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
81 YJZ04015GR Bruflex Y-JZ 4x1.5mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
82 SJZ04015GR SL-500-JZ 4X1.5MM2, GREY LEONI KERPEN /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
83 YJZ05015GR Bruflex Y-JZ 5x1.5mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
84 YJZ07015GR Bruflex Y-JZ 7x1.5mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
85 YJZ10015GR Bruflex Y-JZ 10x1.5mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
86 YJZ12015GR Bruflex Y-JZ 12x1.5mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
87 YOZ02025GR Bruflex Y-OZ 2x2.5mm2,GREY  BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
88 YOZ02025GR Bruflex Y-OZ 2x2.5mm2,GREY  BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
89 YJZ03025GR Bruflex Y-JZ 3x2.5mm2,GREY  BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
90 YJZ04025GR Bruflex Y-JZ 4x2.5mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
91 YJZ05025GR Bruflex Y-JZ 5x2.5mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
92 YJZ07025GR Bruflex Y-JZ 7x2.5mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
93 YJZ07025GR Bruflex Y-JZ 7x2.5mm2,Grey BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
    0.6/1KV CÁP ĐỘNG LỰC & ĐIỀU KHIỂN KHÔNG CÓ LƯỚI ĐỒNG MẠ THIẾC CHỐNG NHIỄU, Class 5   CÓ SẴNG TRONG KHO
  YC1915 BRUFLEX Y-JZ 19X1.5MM2, BLACK BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
    300V CÁP ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN XOẮN CẶP, LƯỚI ĐỒNG MẠ THIẾC CHỐNG NHIỄU   CÓ SẴNG TRONG KHO
94 LITP2050GR LIYCY-O TP 2X2X0.5MM2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
95 LITP4050GR LIYCY-O TP 4X2X0.5MM2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
96 LITP2075GR LIYCY-O TP 2X2X0.75MM2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
97 LITP4075GR LIYCY-O TP 4X2X0.75MM2, GREY BRUNSKABEL /GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
98 C6UTP423YL CÁP MẠNG LAN CAT 6 UTP 4X2X23AWG/1, YELLOW LEONI KERPEN /CHINA CÓ SẴNG TRONG KHO
99 C6UTP423YL CÁP MẠNG LAN CAT 6 UTP 4X2X23AWG/1, YELLOW LEONI KERPEN /CHINA CÓ SẴNG TRONG KHO
    300V CÁP FIRE ALARM CHO HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHÁY    CÓ SẴNG TRONG KHO
100 REX01100RD RE-2X(FT)Y- FL 1x2x1.0MM2,RED LEONI KERPEN  /INDIA CÓ SẴNG TRONG KHO
    450/750V CÁP CAO SU   CÓ SẴNG TRONG KHO
101 LCS05015BK H07RN-F 5X1.5MM2, BLACK LTC/ ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
    DÂY ĐƠN H05V-K & H07V-K CHO TỦ ĐIỆN & VILLA /TÒA NHÀ, CU/PVC, CLASS 5    CÓ SẴNG TRONG KHO
102 H05VK005RD 300/500V H05V-K 1x0.5MM2, RED PRYSMIAN/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
103 H05VK005YL 300/500V H05V-K 1x0.5MM2, YELLOW PRYSMIAN/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
104 H05VK005BL 300/500V H05V-K 1x0.5MM2, BLUE PRYSMIAN/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
105 H05VK005WH 300/500V H05V-K 1x0.5MM2, WHITE PRYSMIAN/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
106 H05VK005BK 300/500V H05V-K 1x0.5MM2, BLACK PRYSMIAN/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
107 H05VK075RD 300/500V H05V-K 1x0.75MM2, RED PRYSMIAN/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
108 H05VK075YL 300/500V H05V-K 1x0.75MM2, YELLOW PRYSMIAN/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
109 H05VK075BL 300/500V H05V-K 1x0.75MM2, BLUE PRYSMIAN/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
110 H05VK075WH 300/500V H05V-K 1x0.75MM2, WHITE PRYSMIAN/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
111 H05VK075BK 300/500V H05V-K 1x0.75MM2, BLACK PRYSMIAN/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
112 H05VK010RD 300/500V H05V-K 1x1.0MM2, RED PRYSMIAN/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
113 H05VK010YL 300/500V H05V-K 1x1.0MM2, YELLOW PRYSMIAN/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
114 H05VK010BL 300/500V H05V-K 1x1.0MM2, BLUE PRYSMIAN/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
115 H05VK010WH 300/500V H05V-K 1x1.0MM2, WHITE PRYSMIAN/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
116 H05VK010BK 300/500V H05V-K 1x1.0MM2, BLACK PRYSMIAN/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
117 H07VK015RD 450/750V H07V-K 1x1.5MM2, RED ICEL/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
118 H07VK015YL 450/750V H07V-K 1x1.5MM2, YELLOW BRUNSKABEL/GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
119 H07VK015BL 450/750V H07V-K 1x1.5MM2, BLUE ICEL/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
120 H07VK015WH 450/750V H07V-K  1x1.5MM2, WHITE ICEL/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
121 H07VK015BK 450/750V H07V-K 1x1.5MM2, BLACK ICEL/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
122 H07VK025RD 450/750V H07V-K 1x2.5MM2, RED ICEL/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
123 H07VK025YL 450/750V H07V-K 1x2.5MM2, YELLOW GENERALCAVI/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
124 H07VK025BL 450/750V H07V-K 1x2.5MM2, BLUE PRYSMIAN/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
125 H07VK025WH 450/750V H07V-K  1x2.5MM2, WHITE LA TRIVENETA CAVI - LTC/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
126 H07VK025BK 450/750V H07V-K 1x2.5MM2, BLACK ICEL/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
127 H07VK025GY 450/750V H07V-K  1x2.5MM2, GREEN/YELLOW ICEL/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
128 H07VK040RD 450/750V H07V-K 1x4MM2, RED BRUNSKABEL/GERMANY CÓ SẴNG TRONG KHO
129 H07VK040BL 450/750V H07V-K  1x4MM2, BLUE ICEL/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
130 H07VK040BK 450/750V H07V-K 1x4MM2, BLACK ICEL/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
131 H07VK040GY 450/750V H07V-K  1x4MM2, GREEN/YELLOW ICEL/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
132 H07VK060RD 450/750V H07V-K 1x6MM2, RED ICEL/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
133 H07VK060BL 450/750V H07V-K 1x6MM2, BLUE ICEL/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
134 H07VK060BK 450/750V H07V-K 1x6MM2, BLACK ICEL/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
135 H07VK060GY 450/750V H07V-K  1x6MM2, GREEN/YELLOW ICEL/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
136 H07VK100RD 450/750V H07V-K  1x10MM2, RED ICEL/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
137 H07VK100BL 450/750V H07V-K  1x10MM2, BLUE ICEL/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
138 H07VK100BK 450/750V H07V-K  1x10MM2, BLACK ICEL/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
139 H07VK100GY 450/750V H07V-K  1x10MM2, GREEN/YELLOW ICEL/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
140 H07VK160RD 450/750V H07V-K  1x16MM2, RED ICEL/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
141 H07VK160BL 450/750V H07V-K  1x16MM2, BLUE ICEL/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
142 H07VK160BK 450/750V H07V-K  1x16MM2, BLACK ICEL/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
143 H07VK160GY 450/750V H07V-K  1x16MM2, GREEN/YELLOW ICEL/ITALY CÓ SẴNG TRONG KHO
    0.6/1KV CÁP ĐỘNG LỰC & ĐIỀU KHIỂN , LỚP GIÁP SỢI SWA   CÓ SẴNG TRONG KHO
144 XSP03060BK XSP 3X6MM2, BLACK; colour code : Brown/Blue/G-Y TAISIN /SINGAPORE CÓ SẴNG TRONG KHO
145 PCC03025BK PCC 3X2.5MM2, BLACK; colour code : Brown/Blue/G-Y TAISIN /SINGAPORE CÓ SẴNG TRONG KHO
146 XSP03025BK XSP 3X2.5MM2, BLACK ; colour code : Brown/Blue/G-Y TAISIN /SINGAPORE CÓ SẴNG TRONG KHO