Mỗi ngày một cấu trúc câu tiếng hàn với Atlantic Từ sơn


Ngày đăng: 11-01-2017 | Ngày cập nhật: 11-01-2017
Mỗi ngày một cấu trúc câu tiếng hàn với Atlantic Từ sơn
Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học cấu trúc câu tiếng hàn “// 주다(드리다)” nhé!
                                         Cấu trúc “// 주다(드리다)”
Khi động từ “주다” và thể trang trọng của nó “드리다” được sử dụng trong cấu trúc ‘-아/어/여 주다(드리다)’, nó thể hiện yêu cầu của người nói muốn người khác làm việc gì cho mìnhhoặc đề nghị của người nói muốnlàm việc gì đó cho người khác. ‘주다’ được sử dụng khi nói với nguời có quan hệ xã hội ngang bằng hoặc nhỏ hơn. Muốn người khác làm việc gì cho mình.
주다 (반말) , 드리다 (존대말): cho
저를 도와 주시겠어요 ? Anh sẽ giúp cho tôi chứ?
이것을 읽어 주세요. Đọc cái này cho tôi.
내가 도와 줄게. Tôi sẽ giúp cho.
“드리다” được sử dụng khi người nói đưa ra yêu cầu hoặc đê nghị với người có quan hệ xã hôi cao hơn, hoặc trong trường hợp muốn thể hiện sự lịch sự trang trọng.
도와 드릴까요 ? Để tôi giúp anh/chị…được không ạ?
제가 도와 드리겠어요. Tôi sẽ giúp đỡ anh/chị ….
안나한테 읽어 드리세요. Hãy đọc cho Anna đi.
 ƯU ĐÃI HOT NĂM MỚI 2017 TẠI Atlantic Từ Sơn
➡ TẶNG 45% HỌC PHÍ / KHÓA HỌC 
➡ ĐĂNG KÍ NGAY HÔM NAY KẺO LỠ
#�CHƯƠNG_TRÌNH_ĐÀO_TẠO_TẠI_ATLANTIC�