Giải pháp GYM


Ngày đăng: 11-03-2017 | Ngày cập nhật: 11-03-2017

Phần mềm Gym Basic có các chức năng cơ bản như: Quản lý thông tin học viên, ghi danh gia hạn, bảo lưu, in bill thu tiền và các báo cáo thống kê. Thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm hoặc theo một khoảng thời gian do người dùng quy định tạo sự linh hoạt và đơn giản cho người sử dụng.

+ Quản lý phòng tập Gym 
- Thông tin học viên, điểm danh.
- Thông tin nhân viên, giáo viên.
- Quản lý bảng giá phòng tập, tập theo tháng, theo lần.
- Kiểm soát vào ra: thẻ giấy, thẻ mã vạch, thẻ từ, thẻ chip RFID,vân tay.
- Nghiệp vụ: Thu phí, gia hạn, bảo lưu, in bill thu tiền
- Chức năng: Thêm, xóa, sửa, sắp xếp, tìm kiếm.

* Báo cáo & thống kê:
- Bảng kê học viên chưa hết hạn, gần hết hạn, đã hết hạn
- Bảng kê học viên đăng ký
- Bảng kê thời gian ra vào của học viên
- Doanh thu theo nhân viên
- Doanh thu theo bảng giá

Phần mềm Gym Basic đã đáp ứng được hầu hết các nghiệp vụ của phòng Gym, đây là gói sản phẩm phù hợp với những phòng Gym mới mở, lần đầu sử dụng phần mềm, số lượng học viên từ 100-500, các gói tập tương đối đơn giản... Ngoài ra các phòng Gym có nghiệp vụ nhiều hơn có thể tham khảo thêm phần mềm Gym PT, phần mềm Gym nâng cao, phần mềm Gym theo yêu cầu.

Liên hệ để được cài đặt DEMO sử dụng trải nghiệm miễn phí: 091 795 6162 Mr. Hoàng