Kệ kho hàng Thanh Phong


Ngày đăng: 21-03-2017 | Ngày cập nhật: 21-03-2017

Vấn đề không gian là một vấn đề luôn cấp thiết để đạp hiệu suất công việc cao nhất là không gian kho bạn là những người khôn ngoan bạn hãy lựa chọn sản phẩn tốt giá thành hợp lí.

Kệ 102

Cho dù một người mua được mua hoặc cho một cửa hàng giày, mà người mua phải biết làm thế nào để lắp ráp các loại kệ này giá kệ chứa hàng, Ke de hang nha kho để pallet cho một nhà kho công nghiệp.

Mỗi dãy có phạm vi ứng dụng rộng rãi đáp ứng nhu cầu chứa hàng hóa.

Thuận lợi cho việc bố trí một pallet mà không cần phải di chuyển một Pallet khác và tiếp cận tất cả các pallet một cách dễ dàng

Kệ 101

Các pallet tầng thấp nhất có thể để ngay trên sàn

Ở tầng thấp của Diện tích mặt bằng kho sử dụng đạt 30%.

Ngoài ra chúng tôi còn trực tiếp sản xuất tủ sắt locker để chưa đựng tài liệu, hồ sơ và một số chứng từ liên quan đến việc kinh doanh của bạn.