Chiêu sinh các lớp đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ Bảo mẫu- Cấp dưỡng


Ngày đăng: 21-03-2017 | Ngày cập nhật: 21-03-2017
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP ĐÔNG NAM Á
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN NĂM 2017
                   Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2017, Trường Trung cấp Đông Nam Á thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn như sau:
           1.Chương trình đào tạo Bảo mẫu.
           2.Chương trình đào tạo Cấp dưỡng.
           3.Chương trình đào tạo Quản Lý Trường Mầm non.
           4.Hành chính văn thư
           5.Thiết bị trường học
           6.Thư viện

             Thời gian học:
          + Khóa học từ 2 đến 3 tháng.
          + Lớp học buổi tối 2, 4,6 từ 18h – 20h30
          + Lớp học buổi tối 3, 5, 7 từ 18h – 20h30
          + Hoặc học chiều thứ bảy và chủ nhật.
          + Khai giảng : Thường xuyên
          -Học phí: 1.800.000 đồng/ khóa ( Một triệu tám trăm nghìn đồng ) đối với Lớp Bảo Mẫu và Cấp Dưỡng.
          -Học phí: 3.000.000 đồng/khóa ( Ba triệu đồng chẳn) đối với Lớp Quản Lý Trường Mầm Non ( chủ trường )
        
  Hồ sơ nhập học gồm:
          + 01 phiếu đăng ký học ( theo mẫu của trường )
          + 01 bản photo CMND ( không cần sao y )
          + Bằng tốt nghiệp THCS ( photo sao y)
          + 02 tấm hình 3x4
          Ghi danh và học tại:
                        Trường Bồi Dưỡng Giáo Dục Quận 11
                       269/11 Nguyễn Thị Nhỏ, P.16, Q.11, TP.HCM
                        ĐT :  0906736979 ( Cô Linh)