Cho thue shophouse vinhomes duoc trong cho nhat 2017 *^$.*


Ngày đăng: 21-03-2017 | Ngày cập nhật: 21-03-2017

Cho thuê Shophouse Vinhomes Central Park tòa CENTRAL 1,2,3,PARK  1,5,6

+Cập nhật bảng giá mới nhất như sau:

+Shophouse:Từ 25$/m2(150m2-250m2)

P1.SH-07 168m2 $3.800
P5.SH-05 154m2 $4.000
P5.SH-01 214m2 $7.000
P6.SH-12B 169m2 $4.000
P6.SH06 giá thuê 4.5k/tháng
P6.SH08 giá thuê 5k/tháng

P6.SH09 giá thuê 5k net
L4-SH08 giá thuê 6k/tháng
P6-SH01 giá thuê 4.5k/tháng