Gà đông tảo 1 tháng tuổi chân to, vảy thịt


Ngày đăng: 17-04-2017 | Ngày cập nhật: 17-04-2017
CUNG CẤP GÀ GIỐNG ĐÔNG TẢO TRÊN TOÀN QUỐC
SỐ LƯỢNG LỚN - CHẤT LƯỢNG THƯƠNG PHẨM CAO

Thông tin liên hệ


: MinhDinh
:
:
:
: