Câu mẫu Tiếng Hàn cho người mới-Atlantic Từ Sơn


Ngày đăng: 18-04-2017 | Ngày cập nhật: 18-04-2017
Câu mẫu Tiếng Hàn cho người mới-Atlantic Từ Sơn
CÂU MẪU TIẾNG HÀN CHO MEM MỚI
- Tên bạn là gì? 
이름이 뭐예요? 
i-rư-mi mwo-yê -yô?
- Ai đó ? 
누구예요? 
nu-cu-yê -yô
- Người đó là ai? 
그사람은 누구예요? 
cư-xa-ra-mưn nu-cu-yê -yô?
- Bạn ở đâu đến? 
어디서 오셨어요?
ô-ti-xô ô -xyơt -xơ-yô ?
- Có chuyện gì vậy? 
무슨일이 있어요? 
mu-xưn-i-ri ít-xơ-yô
- Bây giờ bạn đang ở đâu? 
지금 어디예요? 
chi-kưm ơ-ti-yê -yô ?

- Nhà bạn ở đâu? 
집은 어디예요? 
chi-pưn ơ-ti-yê -yô?
- thay Kim có ở đây không? 
김선생님 여기 계세요? 
Kim-xơn-xeng-nim yơ-gi -kyê -xê -yô ?

- Cái gì vậy? 
뭐예요? 
muơ-yê -yô
- Taï isao? 
왜요? 
oe-yô
- Sao rồi/ Thế nào rồi/Có được không? 
어때요? 
Ơ-te-yô
- Khi nào/bao giờ? 
언제 예요? 
Ơn-chê -yê -yô
- Cái này là gì? 
이게 뭐예요? 
i-kê muơ-yê -yô
- Cái kia là gì? 
저게 뭐예요? 
chơ-kê muơ-yê -yô
- Bạn đang làm gì vậy? 
뭘 하고 있어요? 
mwol ha-kô -ít-xơ-yô (mworagoitsoyo ㄹ+ㅎ(ㅇ)-)ㄹ)
- Bao nhiêu tiền? 
얼마예요? 
Ơl-ma-yê -yô
Một số câu hay dùng.....김띠:)
Âmㄹ..đứng ở dưới (pcㄹ) đọc gần giống i nha..cong lưỡi tí là ok
Điện thoại : 02413.745.724 - 02413.745.725 - 02413.745.726
Hotline: 0973.825.167