Một chút khẩu ngữ tiếng trung


Ngày đăng: 20-04-2017 | Ngày cập nhật: 20-04-2017

1. 对不起。Duìbùqǐ.
Xin lỗi.
2. 我对不住你。Wǒ duì bù zhù nǐ.
Tôi có lỗi với bạn.
3. 抱歉。Bàoqiàn.
Xin lỗi.
4. 我再次向您表示歉意。Wǒ zài cì xiàng nín biǎoshì qiànyì.
Tôi thành thật xin lỗi ông lần nữa.
5. 还行 Hái xíng.
Cũng được.
6. 别傻!Bié shǎ!
Đừng có ngốc thế!
7. 请再说一次。Qǐng zài shuō yí cì.
Xin nói lại lần nữa.
8. 可不是嘛!Kě bú shì ma!
Đúng là như thế!
9. 正是如此。Zhèng shì rúcǐ.
Chính xác như vậy.
10. 恰是如此。Qià shì rúcǐ.
Hoàn toàn như vậy.
11. 当然。Dāngrán.
Đương nhiên, tất nhiên.
12. 是的/ 对了/ 不错Shì de/ duì le/ bú cuò
Đúng rồi (không sai).
13. 确实不对。Quèshí bùduì.
Chắc chắn là sai rồi.
14. 你过奖了。Nǐ guòjiǎng le.
Bạn quá khen rồi.
15. 请。。。多多指教Qǐng… duōduō zhǐjiào
Mong … chỉ bảo.
Điện thoại : 02413.745.724 - 02413.745.725 - 02413.745.726.
Hotline: 0973.825.167
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f28/1/16/1f3eb.png