Tiến Đạt nhận Xử lý dữ liệu, làm các loại báo cáo, thống kê trên Exel- 0912.659.957


Ngày đăng: 15-05-2017 | Ngày cập nhật: 15-05-2017

 


Bạn và công ty đang phải xử lý rất nhiều các loại số liệu và báo cáo trên excel, có những số liệu rất lớn và thực sự mất nhiều thời gian và nhân lực để thực hiện

Chúng tôi gồm một nhóm các kỹ sư, cử nhân đã và đang làm việc trong các Tập đoàn, Tổng Công ty lớn có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý dữ liệu phức tạp sẵn sàng giúp đỡ các bạn hoàn thành nhiệm vụ.
 
 

Chúng tôi nhận:
 
1. Làm và hướng dẫn các bạn xử lý tất cả các loại báo cáo trên excel.

2. Tool VBA giúp xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả.

3. Làm bảng tính kế toán nội bộ, nhân sự tiền lương, trong 1 file Excel duy nhất.

4. Tất cả các công việc khác liên quan đến exel và xử lý số liệu.
 
Hãy liên hệ với chúng tôi Trung tâm xử lý dữ liệu Excel Tiến Đạt - 0912659957
Email : chuyenxulydulieuExcel@gmail.com

Chúng tôi cam kết phục vụ tận tình, chu đáo giá hữu nghị.