Cho th phong tro gan cho dien nam trung (700.000/ phong) moi xay lien he: 0985 234 006 & 0977 421 099


Ngày đăng: 14-07-2017 | Ngày cập nhật: 14-07-2017
CHO THUÊ PHÒNG TRỌ, GẦN CHỢ ĐIỆN NAM TRUNG (20M) LIÊN HỆ: 0985 234  006 & 0977 421 099 GIA (700.000/PHONG)