Đặt banner 324 x 100

Thiết bị theo dõi cá nhân mini gps không thấm nước


http://thietbidinhvimini.com/tat-ca-cac-loai-thiet-bi-theo-doi-ca-nhan-mini-gps-khong-tham-nuoc-theo-doi-3g-gps-voi-giam-sat-bang-giong-noi/
là một trình theo dõi GPRS chất lượng khá phổ biến trên thị trường. GPS Tracker có ăng-ten GPS và GSM bên trong, cũng như các chức năng tiêu chuẩn mà các trình theo dõi ăng-ten bên ngoài có, như theo dõi thời gian thực bằng SMS / GPRS, báo động chống trộm khác nhau, Cắt động cơ (cố định động cơ) và phát hiện ACC. Cung cấp nhiều điện áp 9-100V, để đáp ứng các nhu cầu ô tô khác nhau của bạn, chẳng hạn như xe tải, xe kéo, xe đạp điện và xe đạp.

Thông tin liên hệ


: tainghesieunho
:
:
:
: