Đặt banner 324 x 100

Thêm một hồ sơ Bitcoin ETF khác được gửi đến SEC


Công ty quản lý tài sản tiền điện tử, Bitwise, đã nộp một hồ sơ Bitcoin ETF khác cho Ủy ban giao dịch và chứng khoán Hoa Kỳ (SEC). Hồ sơ BTC ETF trước đây của công ty là một trong nhữn hồ sơ bị từ chối bởi SEC vào năm 2018.
Dự án tiềm năng 2019: http://blockoption.io

Thông tin liên hệ


: trade24h
:
:
:
: