Đặt banner 324 x 100

Thiết kế đồ họa là gì?


Graphic Design là từ trong tiếng Anh có tức thị thiết kế đồ họa – một thuật ngữ trong lĩnh vực truyền thông mà ở đó người thực hiện ( hay còn có tên gọi khác là designer) sẽ bộc lộ và truyền tải các thông điệp ưng chuẩn các ấn phẩm nghệ thuật cụ thể được khách hàng tiếp thu bằng con đường thị giác.Ở Việt Nam, Graphic Design được xem là loại hình nghệ thuật ứng dụng có sự kết hợp hình ảnh, chữ và ý tưởng một cách đầy sáng tạo để nhằm mục đích truyền đạt thông báo một cách hiệu quả và thú duyệt y các hình thức ấn phẩm in ấn và trực tuyến.

Xem thêm thông tin chi tiết bài viết tại đây: Đào tạo thiết kế đồ họa ở đâu

Theo một cách hiểu khác thì thiết kế đồ họa là ngữ để chỉ một chuyên ngành học thuộc về mỹ thuật. Trong đó danh từ “đồ họa” dùng để chỉ những bản vẽ được hiển thị trên một mặt phẳng nhất thiết và động từ “thiết kế” bao hàm ý nghĩa kiến tạo, sáng tạo.Qua đó ta có thể hiểu “thiết kế đồ họa” là việc kiến tạo một hình ảnh, một tác phẩm nghệ thuật lên trên bề mặt phẳng nào đó, mang ý nghĩa nghệ thuật cao nhằm dùng trong việc trang trí, truyền bá sản phẩm hoặc đáp ứng nhu cầu của con người.Thiết kế đồ họa là một quá trình mà các Designer dịch ra tiếng Việt là người thiết kế đồ họa phải thực hành việc chọn lọc và tổ chức hình ảnh, từ ngữ, thông điệp lên một mặt phẳng nào đó nhằm tác động và truyền thông được tới khác hàng hay còn gọi là người xem. hiện tại thiết kế đồ họa gắn liền với các vấn đề mới của thời đại và hầu hết mọi lĩnh vực đều cần phải sử dụng đến đồ họa nhất là trong lĩnh vực thương nghiệp.

Nguồn: https://hocthietkenoithat.org

Thông tin liên hệ


: khonggiankidieu
:
:
:
: