Đặt banner 324 x 100

Kim Ngân spa cần tuyển dụng GẤP 1 bạn KTV nữ CÓ TAY NGHỀ làm việc tại Thủ Đức


Thông Báo Tuyển Dụng Kỹ Thuật Viên Spa.

Kim Ngân spa cần tuyển dụng GẤP 1 bạn KTV nữ CÓ TAY NGHỀ.

- Yêu cầu: Gioi massage body và lấy nhân mụn giỏi.