Đặt banner 324 x 100

Bán trại gà thịt


Bán trại gà thịt, còn hợp đồng 12 năm với hãng, income khoảng $300-$360 ngàn 1 năm. Ở College Station, Texas cách Houston 2 tiếng.