Đặt banner 324 x 100

Sách học tiếng Nhật sơ cấp cho người mới bắt đầu


Giáo trình Minna - Một trong những bộ sách học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu thông dụng nhất hiện nay. Trung tâm Nhật ngữ SOFL giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách tự học với giáo trình này hiệu quả nhất.

sách học tiếng nhật sơ cấp

Trọn bộ giáo trình Minna

Giáo trình Minna no Nihongo là bộ sách học tiếng Nhật căn bản bao gồm hai cuốn. Mỗi cuốn có 25 bài tương ứng với trình độ tiếng Nhật N4 và N5. Tổng hợp trọn bộ giáo trình Minna gồm 1 cuốn sách chính và 5 cuốn bài tập đi kèm:

 • Cuốn Honsatsu (Quyển sách chính)

 • Cuốn bản dịch tiếng Việt

 • Cuốn bài tập Bunkei Renshuuchou

 • Cuốn Shokyuude Yomeru Topikku 25

 • Cuốn Choukai Tasuku 25

 • Cuốn Sakubun

Ngoài ra học viên trình độ tiếng Nhật căn bản thường sử dụng cuốn Kanji Look and learn để học chữ Hán tự.

Cách sử dụng trọn bộ Giáo trình Minna

Để sử dụng trọn vẹn cả bộ sách này, kết hợp vừa học trên lớp vừa làm bài tập và tự học tại nhà, các bạn hãy hiểu chi tiết về cách dùng của từng cuốn:

* Cuốn Honsatsu (Quyển chính)

Honsatsu là được xem là bộ sách giáo khoa dẫn đường cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật. Với mỗi bài học trong cuốn Honsatsu sẽ có 7 phần:

 • 文型 (Phần bunkei - Mẫu câu): Các câu mẫu tiếng Nhật sử dụng cấu trúc ngữ pháp có theo kiến thức trong giáo trình.

 • 例文 (Phần reibun - Ví dụ): Phần này là tổng hợp các các đoạn hội thoại mẫu, có sử dụng cấu trúc ngữ pháp trong bài.

 • 会話 (Phần kaiwa - Hội thoại): Phần này là một tình huống hội thoại cụ thể dựa trên từ vựng và ngữ pháp đã học trong bài.

 • 練習 A (Phần renshuu A - Luyện tập A): Phần này tóm tắt các cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật trong bài

 • 練習B (Phần renshuu B - Luyện tập B): Các bài tập tiếng Nhật đơn giản vận dụng cấu trúc ngữ pháp đã học

 • 練習C (Phần renshuu C - Luyện tập C): Các bài luyện tập hội thoại tiếng Nhật, thay thế các cụm từ có sẵn trong bài để thực hành.

 • 問題 (Phần Mondai - Vấn đề): Các bài tập tiếng Nhật nghe và viết, sử dụng các mẫu ngữ pháp trong bài.

*Cuốn bản dịch tiếng Việt

Cuốn bản dịch tiếng Việt là hệ thống các từ vựng trong bài học và phần giải thích ngữ pháp bằng tiếng Việt. Cụ thể:

 • Phần từ vựng: Liệt kê từ mới tiếng Nhật có liên quan đế bài học và chủ đề theo giáo trình

 • Phần dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt: Dịch các phần bunkei, reibun và kaiwa trong quyển Honsatsu sang tiếng Việt

 • Từ và các thông tin tham khảo thêm: Tổng hợp các thông tin và từ vựng có liên quan đến nội dung và chủ đề bài học. Mở rộng thêm các từ vựng và chủ đề bằng tiếng Nhật.

 • Giải thích ngữ pháp tiếng Nhật sang tiếng Việt: Giải thích các cấu trúc, và cách sử dụng các mẫu ngữ pháp trong bài. Có cả ví dụ đi kèm chi tiết và dễ hiểu.

*Cuốn bài tập Bunkei Renshuuchou

Tổng hợp các bài tập ngữ pháp đa dạng, phong phú liên quan trực tiếp đến bài học.

*Cuốn Shokyuude Yomeru Topikku 25

Là cuốn sách đọc hiểu có nội dung tương ứng với giáo trình Minna, vừa học ngữ pháp trong quyển chính vừa có thể luyện đọc trong cuốn sách này. Các bạn sau khi đọc xong văn bản, có riêng phần bài tập và trả lời câu hỏi.

*Cuốn Choukai Tasuku 25

Có tác dụng luyện nghe và thực hành các dạng bài nghe đối với học viên. Các bài nghe phù hợp tương đương với trình độ sơ cấp. Đặc biệt có kèm theo transcript ở cuối sách để các bạn có thể check đáp án sau khi hoàn thành bài nghe.

*Cuốn Yasashii Sakubun

Cuốn sách này có tổng cộng 20 chủ đề giúp học viên có thể luyện viết văn. Mỗi bài viết đều có 1 chủ đề, một đoạn văn mẫu. Học viên phải đọc văn bản đó, sau đó sau đó đặt câu và tự mình viết thành một văn bản hoàn chỉnh.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng giáo trình Minna no nihongo khi đã biết cụ thể cách dùng và cách sử dụng bộ sách này trong việc tự học tiếng Nhật tại nhà.

Giáo trình Minna là bộ sách học tiếng Nhật sơ cấp cho người mới bắt đầu rất hữu ích và hiệu quả. Trung tâm học tiếng Nhật SOFL chúc các bạn học tốt.

Thông tin liên hệ


: nguyentien
:
:
: