Đặt banner 324 x 100

Tuyển gấp nhân viên vị trí bán hàng, đóng gói.


Tuyển Gấp
+ 04 Nữ, 01 Nam 
-Nhân viên bán hàng tại chỗ làm
-Nhân viên tư vấn tại chỗ
Thời gian : 8h00_ 17h00(trưa nghĩ 2h, có xoay ca cho mọi đối tượng) 
-Thu nhập: 5700000/tháng
Liên hệ trực tiếp: 0923596428 (cho những ai thật sự cần)

Thông tin liên hệ


: trankimanh
:
:
:
: