Đặt banner 324 x 100

Tấm thoát nước với vỉ thoát nước


Vỉ thoát nước chủ yếu được sử dụng để trồng rau trên sân thượng. Với ưu điểm lưu trữ 1 phần lượng nước còn thừa, để cây có thể tự thẩm thấu lên. Bởi thế, bạn trồng rau sẽ không cần phải tưới nhiều.
Ngược tại, tấm thoát nước toàn phần có 95% mặt thoáng, thoát toàn bộ nước thừa. Loại này thích hợp trồng cỏ trên mái hoặc sử dụng luôn cỏ nhân tạo.
Palm 
Thiết kế cảnh quan và quy hoạch đô thị

Thông tin liên hệ


: tangngan123
:
:
:
: