Đặt banner 324 x 100

Phấn Phủ Bột Kiềm Dầu Lameila 55k


Phấn Phủ Bột Kiềm Dầu Lameila
Trong luong : 6g
Phấn phủ dạng bột Lameila chất bột mỏng mịn, tông màu tự nhiên mang đến cho bạn lớp phủ hoàn thiện và kiểm soát dầu tối ưu Hộp to đùng có khi dùng cả năm chưa hết, thiết kế sang chảnh có bông phấn đi kèm...
https://www.sendo.vn/shop/phukien_handmade/phan-phu-bot-kiem-dau-lameila-17718949.html