Đặt banner 324 x 100

In mũ bảo hiểm quảng cáo và sự thật ít ai ngờ…


In mũ bảo hiểm quảng cáo và góc khuất…

Chẳng hiểu sao….
Mỗi ngày chúng tôi sản xuất cả ngàn cả ngàn cái mũ, nhưng không hiểu sao, khi chúng tôi di chuyển trên đường, vẫn thấy những chiếc mũ chẳng có một chút nào mang tính bảo hiểm, mà là theo đúng nghĩa là đối phó. Thật buồn…
Nếu xuất hiện với tần số ít, chắc tôi chẳng cần phải viết lên những lời này. Nhưng thật sự quá nhiều. Như bệnh nghề nghiệp, gặp ai đội những chiếc mũ không tốt tôi đều cố gắng giải thích về những cái không nên, nhưng câu trả lời nhận lại đa phần là: “ không sao đâu “,” đội cho mát” hay “tiền đâu mà mua mũ tốt”…….
Chi tiết xem tại đây:

https://bansinonbaohiem.com/in-mu-bao-hiem-quang-cao/

Thông tin liên hệ


: Helen
:
:
:
: