Đặt banner 324 x 100

điện thoại ip cisco 7821


ĐIỆN THOẠI IP CISCO 7821 với các tính năng:

ĐIỆN THOẠI IP CISCO 7821 với các tính năng:

Cấp nguồn qua Ethernet hoặc nguồn AC

Hỗ trợ giao thức báo hiệu SIP

Hỗ trợ codec G.711a / μ, G.722, G.729ab, iLBC

xác định thư đến và phân loại chúng cho người dùng trên màn hình

Kết nối Ethernet 10 / 100BASE-T thông qua hai cổng RJ-45

hỗ trợ chuẩn CDP và 802.1Q / p và có thể được cấu hình với tiêu đề VLAN 801.1Q

Chứa ghi đè VLAN ID được định cấu hình bởi ID quản trị VLAN

☎️0932 783 869- sky: khabknet

???? ngokha@mangbackkhoa.net

???? www.chothuethietbimang.com

Thông tin liên hệ


: ttbknet1234
:
:
:
: