Đặt banner 324 x 100

Vòng Tay Chuỗi Hạt Đá Núi Lửa Tự Nhiên 99k


Vòng Tay Chuỗi Hạt Đá Núi Lửa Tự Nhiên
Chuỗi vòng Núi lửa này tượng trưng cho sự hấp thụ năng lượng của vũ trụ, giúp cho người đeo trở nên tự tin hơn và an tâm hơn.
Những ai hay lạnh người đeo rất tốt.
https://www.sendo.vn/shop/phukien_handmade/vong-tay-chuoi-hat-da-nui-lua-tu-nhien-18026188.html