Đặt banner 324 x 100

Tinh thần ngoại ngữ ABC lam nên chất lượng khóa học


TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ABC
Chuyên Đào Tạo Tiếng Hàn
Liên tục khai giảng các khóa học ban ngày va buổi tối
Sáng :8:00-12:00
Chiều :2-4h chiều
Sớm :18:00-19:30
Muộn :19:30-21:00
Cam kêt chất lượng đầu ra cho cac học viên tại TT , Sĩ số học sinh không vượt     quá 15 người /1 lớp ;
Giáo Viên chất lượng , Tốt nghiệp ĐH hàn quốc , GV chuẩn người hàn đã có mặt tại TT ABC

 

Thông tin liên hệ


: khang1995
:
:
:
: