Đặt banner 324 x 100

Trung tâm ngoại ngữ ABC chuyên đào tạo tiếng hàn chất lượng số 1 Băc NInh


TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ABC
Chuyên Đào Tạo Tiếng Hàn
Liên tục khai giảng các khóa học ban ngày va buổi tối
Sáng :8:00-12:00
Chiều :2-4h chiều
Sớm :18:00-19:30
Muộn :19:30-21:00
Cam kêt chất lượng đầu ra cho cac học viên tại TT , Sĩ số học sinh không vượt     quá 15 người /1 lớp ;
Giáo Viên chất lượng , Tốt nghiệp ĐH hàn quốc , GV chuẩn người hàn đã có mặt tại TT ABC

 

Thông tin liên hệ


: khang1995
:
:
:
: