Đặt banner 324 x 100

Máy Tạo Hơi Ẩm Xe Hơi Nano


Dòng điện hoạt động: 130mA-150mA. Công Suất: 1.5W – 2W. Thể tích chứa nước: 50ml. Tiêu hao: 25ml/giờ. Kích thước sản phẩm: 57x56x164mm. Khối lượng sản phẩm: 72g (chưa có nước).
Giá: 149.000 đ
Thông tin chi tiết và đặt hàng tại đây: 
http://www.thichxemngay.top/shared/d3cce5aade3f188f8d6f6d62283f258a