Đặt banner 324 x 100

Mua Máy Tính + Laptop Cũ Chết Giá CAo #*$.#


[Đà Nẵng ]

Thu Mua Máy Vi Tính Cũ Chết + Laptop Chết Giá CAo

Thu Main H61 h71 Giá 180k (  Mua GIá Chết )

Thu Main H81  Giá 100k ( Chết )

Chip Chết

Ram Chết

HDD Chết

Vga GIá 100k

Phone :0777881150Không có mô tả ảnh.