Đặt banner 324 x 100

Xe nâng tay cao 400kg, 1000kg, 1500kg,2000kg, 3000kg


Xe nâng tay cao 400kg, 1000kg, 1500kg,2000kg, 3000kg với chiều cao nâng từ 1200mm, 1500mm,1600mm, 2000mm, 3000mm.Kích thước càng nâng (360- 740mm có thể điều chỉnh được ) Phù hợp với pallet 1 mặt, pallet không có thanh giằng, dùng trong kho xưởng có lối đi hẹp giúp nâng hạ hàng lên cao tiết kiệm chi phí nhân công. Xe nâng tay cao sử dụng bằng kích nâng thuỷ lực được nhập khẩu nguyên chiếc 100%.
Liên hệ: 0903293788_ Linh Phúc
Xe nâng tay cao Mini 400kg
HS04/12
Trọng tải nâng: 400kg
Chiều nâng thấp nhất: 85mm
Chiều nâng cao nhất: 1200mm
Chiều rộng càng nâng: 576mm
Chiều dài càng nâng: 650mm
Chiều cao xe: 1425mm
Hệ thồng kích thuỷ lực bằng tay
Bảo hành: 12 tháng
Mới 100%
Hãng SX Mitsulift_ Sx tại Trung Quốc
HS04/15
Trọng tải nâng: 400kg
Chiều nâng thấp nhất: 85mm
Chiều nâng cao nhất: 1500mm
Chiều rộng càng nâng: 576mm
Chiều dài càng nâng: 650mm
Chiều cao xe: 1745 mm
Hệ thồng kích thuỷ lực bằng tay
Bảo hành: 12 tháng
Mới 100%
Hãng SX Mitsulift_ Sx tại Trung Quốc
HS10/16
Trọng tải nâng: 1000kg
Chiều nâng thấp nhất: 85mm
Chiều nâng cao nhất: 1600mm
Kích thước càng nâng: 360-740mm ( có thể điều chỉnh được)
Chiều cao toàn xe: 2040mm
Hệ thống kích thuỷ lực
Bảo hành: 12 tháng
Mới 100%
Hãng SX Niuly_ Sx tại Trung quốc
HS10/20
Trọng tải nâng: 1000kg
Chiều nâng thấp nhất: 85mm
Chiều nâng cao nhất: 2000mm
Kích thước càng nâng: 360-740mm( có thể điều chỉnh được)
Chiều cao xe: 2050mm
Hệ thống kích thuỷ lực
Bảo hành: 12 tháng
Mới 100%
Hãng SX niuly_ Sx tại trung quốc
HS10/30
Trọng tảu nâng: 1000kg
Chiều nâng thấp nhất: 85mm
Chiều nâng cao nhất: 3000mm
Kích thước càng nâng: 360-740mm( có thể điều chỉnh được)
Chiều cao xe: 2050mm
Hệ thống kích thuỷ lực
Bảo hành: 12 tháng
Mới 100%
Hãng SX niuly_ Sx tại trung quốc
Liên hệ: 0903293788_ Linh Phúc
Công ty Cổ phần epic việt nam
HS15/16
Trọng tải nâng: 1500kg
Chiều nâng thấp nhất: 85mm
Chiều nâng cao nhất: 1600mm
Kích thước càng nâng: 690-740mm ( có thể điều chỉnh được)
Chiều cao xe: 2040mm
Nâng lên hạ xuống bằng thuỷ lực
Bảo hành: 12 tháng
Mới 100%
Hãng Sx Niuly_ Sx tại Trung quốc
HS15/20
Trọng tải nâng: 1500kg
Chiều nâng thấp nhất: 85mm
Chiều nâng cao nhất: 2000mm
Kích thước càng nâng: 690-740mm( có thể điều chỉnh được)
Chiều cao xe: 2050mm
Nâng lên hạ xuồng bằng thuỷ lực
Bảo hành : 12 tháng
Mới 100%
Hãng Sx Niuly_ Sx tại Trung quốc
HS15/30
Trọng tải: 1500kg
Chiều nâng thấp nhất: 85mm
Chiều nâng cao nhất: 3000mm
Kích thước càng nâng: 690-740mm( có thể điều chỉnh được)
Chiều cao xe nâng: 2050mm
Nâng lên hạ xuống bằng thuỷ lực
Bảo hành: 12 Tháng
Mới 100%
Hãng SX Niuly_ Sx tại trung quốc
HS20/16
Trọng tải : 2000kg
Chiều nâng thấp nhất: 85mm
Chiều nâng cao nhất: 1600mm
Kích thước càng nâng: 690-740mm ( có thể điều chỉnh được)
Chiều cao xe: 2040mm
Nâng lên hạ xuống bằng thuỷ lực
Bảo hành: 12 tháng
Mới 100%
Hãng Sx Niuly_ Sx tại Trung quốc
HS20/20
Trọng tải : 2000kg
Chiều nâng thấp nhất: 85mm
Chiều nâng cao nhất: 2000mm
Kích thước càng nâng: 690-740mm ( có thể điều chỉnh được)
Chiều cao xe: 2040mm
Nâng lên hạ xuống bằng thuỷ lực
Bảo hành: 12 tháng
Mới 100%
Hãng Sx Niuly_ Sx tại Trung quốc
HS20/30
Trọng tải : 2000kg
Chiều nâng thấp nhất: 85mm
Chiều nâng cao nhất: 3000mm
Kích thước càng nâng: 690-740mm ( có thể điều chỉnh được)
Chiều cao xe: 2040mm
Nâng lên hạ xuống bằng thuỷ lực
Bảo hành: 12 tháng
Mới 100%
Hãng Sx Niuly_ Sx tại Trung quốc
Liên hệ: 0903293788_ Linh Phúc
Công ty Cổ phần Epic Việt nam
HS30/16
Trọng tải nâng: 3000kg    
Chiều nâng thấp nhất: 85mm
Chiều nâng cao nhất: 1600mm
Kích thước càng nâng: 690-740mm ( có thể điều chỉnh được)
Chiều cao xe: 2040mm
Nâng lên hạ xuống bằng thuỷ lực
Bảo hành: 12 tháng
Mới 100%
Hãng Sx Niuly_ Sx tại Trung quốc
Liên hệ: 0903293788_ Lih Phúc
Công ty Cổ phần EPIC Việt nam