Đặt banner 324 x 100

Cấu hình IP Unicast với thiết bị mạng Switch Cisco C2960-L như thế nào.


Thực hiện cấu hình định tuyến IP Unicast trên thiết bị Switch C2960-L.

Như mọi người cũng đã biết trong một số các môi trường mạng VLAN được kết hợp với các mạng riêng lẻ hoặc mạng phụ. Trong một mạng IP, mỗi mạng con được ánh xạ tới một VLAN riêng lẻ. Và việc cấu hình VLAN sẽ giúp giám sát kích thước của miền phát sóng và giữ lưu lượng cục bộ.

Trang web : Ciscochinhhang.com

Tuy nhiên, các thiết bị mạng trong các VLAN khác nhau không thể giao tiếp với nhau mà không có thiết bị mạng Lớp 3 (bộ định tuyến) để định tuyến lưu lượng giữa VLAN, được gọi là định tuyến liên VLAN. Bạn cấu hình 1 hoặc nhiều bộ định tuyến để định tuyến lưu lượng đến đích VLAN phù hợp.

Xem thêm : WS-C2960C-8TC-L giá rẻ

Kết quả hình ảnh cho Switch Cisco C2960-L

Thiết bị Switch A nằm trong VLAN 10 và thiết bị mạng Switch B nằm trong VLAN 20. Thiết bị mạng Router có giao diện trong mỗi VLAN. Host A trong VLAN 10 cần liên hệ với Host B trong VLAN 10, nó sẽ gửi 1 gói tin tới host đó. Chuyển A chuyển tiếp gói trực tiếp đến Máy chủ B, mà không gửi nó đến bộ định tuyến.

Khi Host A gửi một gói đến Host C trong VLAN 20, thiết bị Switch A chuyển tiếp gói tin đến thiết bị mạng router, nó sẽ nhận lưu lượng ở trên giao diện VLAN 10. Thiết bị mạng Router kiểm tra bảng định tuyến, tìm giao diện gửi đi chính xác và chuyển tiếp gói tin ở trên giao diện VLAN 20 tới thiết bị mạng Switch B. Thiết bị Switch B nhận gói tin và chuyển tiếp đến Host C.

Cấu hình định tuyến IP Unicast

Để hỗ trợ các giao diện VLAN, hãy tạo và cài đặt các VLAN trên thiết bị mạng switch hoặc switch stack, và gán thành viên VLAN cho những giao diện Lớp 2. Để biết thêm thông tin, xem chương:

- Cấu hình VLAN .

- Cài đặt những giao diện lớp 3 (SVI).

- Bật định tuyến IP trên nút chuyển .

- Gán những địa chỉ IP cho các giao diện Lớp 3.

- Định cài đặt các tuyến tĩnh.

Xem thêm : Cisco chính hãng.