Đặt banner 324 x 100

Khởi nghiệp với khóa học quản lý nhà hàng


QUẢN LÝ NHÀ HÀNG
Khóa học trang bị cho học viên kiến thức tổng quát về các mô hình kinh doanh ẩm thực, các quy trình và chất lượng phục vụ trong nhà hàng. Giúp học viên chiếm lĩnh kiến thức về vai trò, chức năng của người quản lý, cách quản lý nhân sự trong lĩnh vực nhà hàng.
Sau khóa học, học viên có thể lập kế hoạch nhân sự và phân công nhân sự các bộ phận, tổ chức, điều hành phục vụ các loại tiệc.
Mục tiêu khóa học:
Trang bị cho học viên kiến thức tổng quát về các mô hình kinh doanh ẩm thực, các quy trình và chất lượng phục vụ trong nhà hàng.
Giúp học viên chiếm lĩnh kiến thức về vai trò, chức năng của người quản lý, cách quản lý nhân sự trong lĩnh vực nhà hàng.
Sau khóa học, học viên có thể lập kế hoạch nhân sự và phân công nhân sự các bộ phận, tổ chức, điều hành phục vụ các loại tiệc. Lập đề án mô hình kinh doanh ẩm thực, xây dựng các chiến lược tiếp thị, kỹ năng chăm sóc khách hàng đạt hiểu quả tối ưu nhất.

Khóa học cung cấp những kiến thức, kỹ năng giao tiếp với các đối tượng khách hàng nhiều nước khác nhau.
#Chứng chỉ sơ cấp nghề có giá trị toàn quốc và chứng nhận song ngữ.
#Đủ năng lực làm việc trực tiếp tại các nhà hàng, khách sạn từ 3* - 5*
Mọi thông tin liên hệ:Tư vấn và đăng ký tại 193 Vĩnh Viễn, P.4, Q.10, 

www.vietgiao.org.
ĐT: (028) 3834.9893, 3834.8832, 6686.1357, 0925.357.357, 0979.66.88.68
 

Thông tin liên hệ


: kimnganvietgiao
: Trung Cấp Việt Giao
: 0979668868
: 193 Vĩnh Viễn, P.4, Q.10, TP.HCM