Đặt banner 324 x 100

May trang phục và phụ kiện chuyên ngành: Quản lý thị trường, thanh tra, an ninh, đường sắt, kiểm dịch, đường bộ...


San xuat don hang chuyen nganh Quan ly thi truong thanh tra duong sat kiem dinh kiem dich
Cấp hiệu Quản lý thị trường gắn trên vai áo được quy định cụ thể như sau:
– Cấp hiệu gắn trên vai nền màu xanh đen, bề mặt vải có các gân nổi. Xung quanh có đường viền nhỏ màu vàng. Đầu nhỏ cấp hiệu đính khuy bằng kim loại có ngôi sao năm cánh nổi. Mép khuy viền bông lúa xung quanh.

– Cấp hiệu gắn trên vai của công chức giữ chức vụ lãnh đạo trong cơ quan Quản lý thị trường ở trung ương. Cơ quan Quản lý thị trường cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc của cơ quan này gắn sao kim loại màu vàng. Vạch kim loại màu vàng và khuy bằng kim loại màu vàng.

– Cấp hiệu gắn trên vai của công chức không giữ các chức vụ lãnh đạo gắn sao kim loại màu trắng và khuy bằng kim loại màu trắng.

+ Kiểm soát viên cao cấp thị trường và tương đương gắn bốn sao. Số sao trên cấp hiệu gắn trên vai của các ngạch công chức Quản lý thị trường được quy định như sau:

+ Kiểm soát viên chính thị trường và tương đương gắn ba sao;

+ Kiểm soát viên thị trường và tương đương gắn hai sao;

+ Kiểm soát viên trung cấp thị trường và tương đương gắn một sao.

San xuat don hang chuyen nganh Quan ly thi truong thanh tra duong sat kiem dinh kiem dich
Cầu vai, cấp hiệu quản lý thị trường
– Số vạch trên cấp hiệu gắn trên vai của công chức giữ các chức vụ lãnh đạo trong cơ quan Quản lý thị trường ở trung ương, cơ quan Quản lý thị trường cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc quy định như sau:

+ Lãnh đạo cơ quan Quản lý thị trường ở trung ương gắn ba vạch;

+ Lãnh đạo đơn vị thuộc cơ quan Quản lý thị trường ở trung ương gắn hai vạch;

+ Lãnh đạo cơ quan Quản lý thị trường cấp tỉnh gắn hai vạch;

+ Lãnh đạo đơn vị trực thuộc cơ quan Quản lý thị trường cấp tỉnh gắn một vạch.

San xuat don hang chuyen nganh Quan ly thi truong thanh tra duong sat kiem dinh kiem dich
         Cầu vai, cấp hiệu quản lý thị trường
Căn cứ pháp lý:

Thông tư 32/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh quản lý thị trường

Mọi chi tiết liên hệ sản xuất vui lòng liên hệ Hotline 0909136168

Thông tin liên hệ


: quanghieu98
: Phạm Quang Hiếu
: 0909136168
: 98A Hàng Bông - Hà Nội