Đặt banner 324 x 100

Các ứng dụng ảo hóa


sever ảo hay VPS là những khái niệm quen thuộc với người liên tiếp phải sử dụng máy tính hay được sử dụng các Thương Mại & Dịch Vụ ảo hóa. Máy chủ ảo được tạo thành bằng cách phân chia tài nguyên có sẵn trên sever vật lý. Để phân bổ được khoáng sản của máy chủ vật lý cần phải có sự hỗ trợ của các phần mềm ảo hóa

những phần mềm ảo hóa phổ cập lúc bấy giờ

1. Vmware

ứng dụng ảo hóa Vmware là ứng dụng được sử dụng thịnh hành nhất lúc này. Rất có thể dùng Vmware trên các hệ quản lý và điều hành Windows, Linux hay MacOS.

Vmware có 3 loại : vmware work station, vmware server và vmware vsphere.

trong đó, Vmware work station và vmware server dùng cho desktop còn Vmware vsphere là một nền tảng giúp tạo nên hạ tầng điện toán đám mây.

>>> Xem thêm: Card X520-DA1

 

2. VirtualBox

phần mềm ảo hóa VirtualBox là một phần mềm ảo hóa không tính tiền, được cho phép chạy cùng theo đó nhiêu hệ điều hành và quản lý.

VirtualBox hoạt động trên nhiền nền tảng hệ điều hành và quản lý : Linux, MacOS, Windows.

Máy ảo được ảo hóa bằng ứng dụng VirtualBox không hề Gameplay, vận tốc bị số lượng giới hạn & không hề gọi điện liên lạc, phỏng vấn trao đổi được giữa các ứng dụng trên máy ảo và máy thật.

3. Virtual P

Virtual Phường là một sản phẩm ảo hóa không tính tiền từ Microsoft. Nó dùng để hỗ trợ ảo hóa trên nền tảng hệ quản lý Windows.

phần mềm ảo hóa Virtual P. Không hỗ trợ dòng thiết bị USB & không hề lưu ảnh chụp nhanh các máy ảo.

>>> Xem thêm: Card I350-T4

 

4. Parallels

ứng dụng ảo hóa Parallels là phần mềm ảo hóa dành riêng cho hệ quản lý và điều hành MacOS.

Parallels là công cụ tốt nhất cho tất cả những người dùng laptop Mac và muốn sử dụng hệ điều hành Windows hay Linux.

các phần mềm ảo hóa là thành phần luôn luôn phải có trong hệ thống ảo hóa.

Mỗi hệ điều hành quản lý sẽ có các ứng dụng ảo hóa phù hợp: Windows có thể sử dụng: Vmware, VirtualBox, Virtual PC; MacOS dùng những ứng dụng ảo hóa: Vmware & Parallels.

>>> Xem thêm: Card I350-T2