Đặt banner 324 x 100

Website cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm tận tâm1/ Bảo hiểm là gì?
Bảo hiểm là biện pháp chuyển giao rủi ro được thực hiện thông qua hợp đồng bảo hiểm, trong đó bên mua bảo hiểm chấp nhận trả phí bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm cam kết bồi thường hoặc trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
Xem thêm: https://thongtinbaohiem.net/bao-hiem

2/ Nguồn gốc bảo hiểm

Ở bất kỳ nơi đâu và thời đại nào, con người luôn phải đồng hành cùng rủi ro. Nhu cầu an toán đối với con người là vĩnh cửu. Lúc nào con người cũng tìm cách để bảo vệ bản thân và tài sản của mình trước những tổn thất do rủi ro.
Trong số các biện pháp con người đã thực hiện để xử lý rủi ro thì bảo hiểm được coi là biện pháp tối ưu nhất. Rủi ro chính là nguồn gốc phát sinh nhu cầu về bảo hiểm.
Ngay từ thời tiền sử đã có xuất hiện những hoạt động gần giống với bảo hiểm. Từ thời Trung Cổ, các quy tắc về bảo hiểm hàng hải đã dần hình thành, song phải đến thế kỷ 19 bảo hiểm hiện đại mới có bước phát triển kéo theo sự ra đời và phát triển đa dạng như ngày nay.

3/ Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là hình thức bảo hiểm thương mại do các công ty bảo hiểm phát hành, nhằm bảo vệ con người trước những rủi ro liên quan đến tính mạng, sức khỏe, thân thể.
Người tham gia sẽ ký kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm. Cam kết đóng phí đều đặn vào quỹ dự trữ tài chính do doanh nghiệp bảo hiểm quản lý, để được chi trả một khoản tiền cụ thể khi gặp rủi ro hoặc đến khi đáo hạn kết thức thời hạn hợp đồng bảo hiểm.
Bản chất của bảo hiểm nhân thọ là một cách quản lý rủi ro hiệu quả, dự phòng tài chính an toàn cho tương lai để bù đắp nguồn thu nhập bị tổn thất khi người tham gia bảo hiểm gặp rủi ro.
Các công ty bảo hiểm lớn tại Việt Nam: Bảo ViệtDai-ichi lifeMannulifePrudential, , AIA, FWD, Sun Life, Fubon, Generali...
Xem thêm: https://thongtinbaohiem.net/bao-biem-nhan-tho

4/ Phân loại nghiệp vụ

 Bảo hiểm sinh kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trả tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
 Bảo hiểm tử kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
 Bảo hiểm trả tiền định kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
 Bảo hiểm hỗn hợp là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ trong cùng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
 Bảo hiểm trọn đời là nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết hoặc muốn rút tiền lại vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người.

5/ Mua bảo hiểm hay gửi tiết kiệm ngân hàng

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là sự kết hợp giữa yếu tố bảo vệ và tích lũy tài chính tạo ra khả năng sinh lãi từ giá trị hoàn lại của phí bảo hiểm theo thời gian. Nếu so sánh thì lợi nhuận sinh lợi của bảo hiểm trong 10 năm đầu không thể bằng việc sinh lãi của gửi tiết kiệm ngân hàng, nhưng bù lại là sự bảo đảm an toàn tài chính và không lo phá sản tốt hơn.
Nếu bạn chỉ muốn sinh lợi cao thì nên gửi tiết kiệm ngân hàng hoặc chọn các kênh đầu tư sinh lợi khác và chấp nhập các rủi ro. Nếu muốn giải pháp vừa được bảo hiểm vừa tiết kiệm sinh lợi thì nên mua bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm là công cụ quản lý rủi ro chứ không phải công cụ chuyên vào mục đích chỉ sinh lợi tức.

6/ Thuật ngữ hợp đồng

 Công ty bảo hiểm: Doanh nghiệp phát hành hợp đồng bảo hiểm, có trách nhiệm thu phí bảo hiểm và chi trả các quyền lợi bảo hiểm dựa trên các điều khoản đã ký kết.
 Bên mua bảo hiểm: Là người đóng phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm chính là chủ hợp đồng bảo hiểm.
 Người được bảo hiểm: Là người được bảo hiểm về tính mạng, sức khỏe, thân thể.. chính trong hợp đồng bảo hiểm. Ví dụ: bố mẹ mua bảo hiểm cho con nhỏ thì bố mẹ là người mua bảo hiểm, con nhỏ là người được bảo hiểm.
– Người thụ hưởng: là người sẽ được công ty bảo hiểm sẽ chuyển số tiền đền bù trường hợp rủi ro xảy ra. Người thụ hưởng phải được chỉ định cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp không có người thụ hưởng thì xử lý theo luật thừa kế tài sản do nhà nước ban hành.
 Số tiền bảo hiểm (còn gọi là mệnh giá bảo hiểm): là số tiền tối đa công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho một hợp đồng bảo hiểm
 Thời hạn hợp đồng: khoảng thời gian hợp đồng bảo hiểm còn giá trị hiệu lực
 Thời hạn đóng phí: thời gian cam kết đóng phí bảo hiểm trong bao nhiêu năm,
 Phí bảo hiểm: số tiền phải đóng cho công ty bảo hiểm hàng tháng/quý/năm.
 Sự kiện bảo hiểm: các sự kiện rủi ro mà bảo hiểm cam kết bồi thường trong hợp đồng.
 Giá trị hoàn lại (giá trị tích lũy): Khoản tiền hiện có trong quỹ liên kết chung (gồm phí bảo hiểm khách hàng đóng mỗi năm + lợi tức sinh ra hàng năm) sau này trả lại toàn bộ cho khách hàng khi kết thúc hợp đồng (hoặc khi khách hàng muốn rút tiền từ bảo hiểm hoặc hủy hợp đồng trước hạn)
– Quỹ liên kết chung: Phí bảo hiểm đóng hàng năm của khách hàng sau khi khấu trừ cho các loại phí quản lý bảo hiểm mỗi năm thì phần tiền còn lại được bỏ vào quỹ liên kết chung được đem đầu tư để sinh lợi tức để trả lại lợi tức cho khách hàng mỗi năm.
 Điều khoản loại trừ: Các sự kiện bảo hiểm hay các rui ro mà công ty bảo hiểm loại trừ ra, không có trách nhiệm bồi thường.
Nguồn tham khảo Website: https://thongtinbaohiem.net/


 

Thông tin liên hệ


: ebankonline
: Thong tin ngan hang
: 39394234
: Cong Hoa
: