Đặt banner 324 x 100

Địa Chỉ IP và Subnet mask là gì?


Địa Chỉ IP & Subnet mask đều là những số liệu được máy vi tính dùng làm setup cài đặt Địa chỉ cửa hàng mạng cho nó. IP sống sót độc tôn và đã được gán cho 1 dòng thiết bị trong mạng internet, còn subnet mask là mặt nạ mạng với mục đích phân bổ mạng con

IP address ( Showroom IP ) là gì?

IP Address là một trong những duy nhất được gán cho 1 dòng thiết bị trong 1 mạng. Các thiết bị này hoàn toàn có thể là một máy vi tính, router, điện thoại cảm ứng,…vv. IP Address là một số trong những 32 Bit và đã được chia thành 4 phần mỗi phần 8 Bit và phân cách nhau bởi dấu chấm (.).

Có 3 phương pháp để biểu diễn một Địa Chỉ IP:

  • Dạng thập phân : 130.57.30.56
  • Dạng nhị phân : 10000010. 00111001.00011110.00111000
  • Dạng Hecxa : 82 39 1E 38

chúng ta thì thông thường sử dụng Showroom dưới dạng số thập phân, nhưng laptop thì thông thường sử dụng ADD IP dưới dạng số nhị phân.

>>> Xem thêm: sever dell r340

 

cấu trúc của 1 ADD IP

Một Địa Chỉ IP bao giờ cũng có thể có hai phần là Địa Chỉ mạng ( Network Address ) và Địa Chỉ máy ( Node Address ).

  • Network Address là một số độc tôn dùng để định vị một mạng. Mỗi máy vi tính trong một mạng lúc nào cũng đều có cùng một ADD mạng.
  • Node Address là một số trong những độc tôn được gán cho 1 máy tính xách tay trong một mạng

một số Showroom IP đặc biệt

1- Nếu Địa Chỉ của Network Address toàn là những Bit 0 nghĩa là nó đại diện cho mạng đó (this network)

2- Nếu ADD của Network Address toàn là những Bit 1 nghĩa là nó thay mặt cho tất cả các mạng

3- ADD mạng là 127 đựơc gọi là Showroom LoopBack có phong cách thiết kế cho mỗi máy (local node), thường dùng cho sự tự kiểm tra mà hoàn toàn không ảnh hưởng đến giao dich trên mang ví dụ ping 127.0.0.1

4 – tất cả các Bit của Node Address toàn là 0 – this node

5 – toàn bộ những Bit của Node Address toàn là 1 trong những – tất cả các máy trong một mạng gì đó

6 – toàn bộ Địa chỉ cửa hàng IP là toàn Bit 0 – được sử dụng bởi RIP protocol

7 – toàn bộ Showroom IP là toàn Bit 1 – Địa Chỉ truyền tin (Broadcast) cho tất cả những máy trong 1 mạng.

>>> Xem thêm: sever Dell R740XD

 

những phần bên trong dải Showroom IP

IP Address được phân thành 5 lớp là A,B,C,D,E.

Hai lớp D & E đang để dự trữ, chỉ còn 3 lớp A,B,C là đang sử dụng

Lớp: A

Định dạng: Mạng.Node.Node.Node

Bit đầu tiên: 0

ở chỗ này ta nhận ra là ngoại trử Bit trước tiên của ADD IP là 0 – dùng làm xác định là mạng lớp A, còn sót lại 7 Bit hoàn toàn có thể nhận các giá trị 1 hoặc 0 => tổ hợp chập được 2 mũ 7 vị trí => có 128 mạng cho lớp A. Nhưng theo pháp luật là nếu tất cả các Bit của Địa Chỉ mạng là 0 sẽ không đựơc sử dụng => còn 127 mạng cho lớp A. Nhưng Địa Chỉ 127 là Showroom có toàn Bit một trong các Network Address => cũng không sử dụng được ADD này => Lớp A chỉ còn 126 lớp mạng khởi đầu từ 1 -126 => Khi nhìn vào một Địa Chỉ IP ta chỉ việc nhin vào Bit trước tiên nếu màn trình diễn ở dạng nhị phân là số 0 thì đó chính là mạng lớp A, còn nếu ở dạng thập phân thi nó nằm trong khoảng từ 1- 126.

Thế số máy tính xách tay trong những mạng lớp A là bao nhiêu ? Ta cũng có thể có thể tính được là 2 mũ 24 – 2 =16,777,214 máy trong mạng lớp A

Lớp: B

Định dạng: Mạng.Mạng.Node.Node

Hai Bit đầu tiên: 10

cũng tương tự phương pháp tính với lớp A ta cũng có số mạng của lớp B sẽ là 2 mũ 14 = 16384 mạng lớp B – tương đương với con số thập phân là 128 – 191.

& số máy trong mỗi mạng lớp A là 2 mũ 16 -2 = 65,534 máy.

=> Một Địa chỉ cửa hàng IP mà hai Bit đầu tiên là 10 hay ở dạng thập phân mà là 128 – 191 thì chính là laptop trong mạng lớp B

Lớp : C

Định dạng: Mạng.Mạng.Mạng.Node

Ba Bit đầu tiên: 110

=> Số mạng lớp C được xem là 2,097,152 mạng và 254 máy trong một mạng

=> Một Địa Chỉ IP mà những Bit thứ nhất là 110 hay ở dạng thập phân mà là 192 – 223 thì chính là máy tính xách tay trong mạng. Lớp C.

InterNIC & IANA đã đề ra một trong những dải Địa chỉ cửa hàng IP gọi bằng private address dùng để cài đặt cho các mạng cục bộ không kết nối với Internet. Theo RFC 1597 thì 3 dải đó là:

10.0.0.0 với Subnet mask là 255.0.0.0
172.16.0.0 với Subnet mask là 255.255.0.0
192.168.0.0 với Subnet mask là 255.255.255.0

=> chúng ta có thể sử dụng bất cứ ADD nào trong dải này để cài đặt cho mạng của bạn.

xuất phát từ win98 trở đi Microsoft đưa ra một chính sách gọi bằng Automatic private IP Addressing (APIPA) – Trên một mạng nhỏ không tồn tại DHCP hay trên một mạng mà DHCP bị Down thì máy Client DHCP hoàn toàn có thể dùng cách giải đáp tên NetBIOS nút B để cấp cho Card mạng của nó một Địa chỉ cửa hàng IP duy nhất từ một không gian Địa chỉ cửa hàng đặc biệt quan trọng 169.254.0.1 đến 169.254.255.254. Sau đó máy này rất có thể dùng TCP/IP để liên lạc với một máy khác bất kể mà đựơc liên kết cùng Hub của mạng LAN và cũng dùng chế độ APIPA => sau đây nếu khách hàng nhìn thấy IP có dạng 169.254.x.x thì có nghĩa là DHCP Server của bạn đã Down rồi.

Subnet Mask là gì?

thường thì mỗi tổ chức, Doanh Nghiệp hay non sông được InterNIC cấp cho một số Showroom IP nhất định & nó có những máy tính xách tay đặt ở các vùng khác nhau. Cách rất tốt để cai trị là chia nhỏ ra thành những mạng nhỏ & liên kết với nhau bởi router. Những mạng nhỏ như vậy gọi bằng Subnets.

mục tiêu phân chia mạng con subnet mask

Giảm thanh toán giao dịch trên mạng: lúc này các router tinh chỉnh và điều khiển những gói tin trên mạng, chỉ có gói tin nào có Địa Chỉ đích ở ngoài mới được chuyển ra.
quản lý mạng đơn giản dễ dàng hơn, dễ kiểm tra khi có sự cố & xác định được Lý Do gây lỗi hơn là trong 1 mạng lớn.

Một điều quan trọng là mỗi một subnet luôn là một phần của mạng nhưng nó cũng cần được phân biệt với các subnet khác bằng cách thêm vào một định danh gì đấy. Định danh này được gọi là subnet address. Để phân phân thành các mạng subnet, trước hết cần định rõ số lượng subnet của mạng và số dòng thiết bị trong mỗi subnet, trong lúc đó router trên mỗi một subnet chỉ cần biết các thông báo Địa Chỉ của mỗi máy trên một subnet mà nó cai trị

>>> Xem thêm: máy chủ dell t140