Đặt banner 324 x 100

Khai giảng khóa học nhân sự trong tháng 7/2019 tại Trung tâm Nguồn lực quốc tế


1. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP
- Nắm tổng quan về pháp luật lao động, Có kỹ năng xử lý kỷ luật và tranh chấp lao động, soạn 
thảo được HĐLĐ chuẩn…
- Nắm vững pháp luật về Tiền Lương, tính lương, tính tăng ca, trợ cấp, các khoản đóng và không 
đóng BHXH, xây dựng thang bảng lương…
- Xây dựng được quy trình tuyển dụng, biết rõ các kênh nguồn tuyển dụng hiệu quả, kỹ năng 
năng viết CV, tham dự phỏng vấn và trả lời phỏng vấn …
- Giao tiếp thuyết phục và tạo động lực làm việc của nhân viên.
- Xây dựng được kế hoạch đào tạo và biết rõ lợi ích của việc đào tạo nhằm nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực.
- Định hướng và xây dựng mục tiêu nghề nghiệp theo nguyên tắc SMART.
2. GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ THỰC HÀNH
- Nắm vững hệ thống văn bản pháp luật dành cho Giám Đốc Nhân Sự, hoàn thiện kỹ năng xử lý 
kỷ luật và tranh chấp lao động.
- Xây dựng hệ thống lương và đãi ngộ hiệu quả, xây dựng thang bảng lương, quy chế lương cho 
doanh nghiệp.
- Xây dựng được hệ thống quy trình nhân sự, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, PCCC 
và môi trường.
- Xây dựng sơ đồ tổ chức công ty và phòng ban, quy chế điều hành.
- Hoạch định mục tiêu, xây dựng KPI theo mô hình BSC và nguyên tác SMART …
- Nhận diện hình ảnh GĐNS chuyên nghiệp, tạo động lực nhân viên và nghệ thuật giữ chân nhân 
tài … 
3. THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ BHXH-BHYT-BHTN
- Nắm vững hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến nghiệp vụ BHXH-BHYT-BHTN.
- Nắm vững hồ sơ đăng ký tham gia BHXH-BHYT-BHTN lần đầu.
- Tỉ lệ đóng, các khoản đóng và không đóng BHXH theo quyết định 595/2017.
- Nắm vững các thủ tục và hồ sơ nghiệp vụ BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm: VNPT, TS24, 
BKAV: Tăng, giảm LĐ; điều chỉnh lương đóng BHXH …
- Thành thạo các thủ tục và hồ sơ giấy giao dịch qua bưu điện: Chế độ ốm đau, thai sản, phục hồi 
sức khỏe, tử tuất …
- Nắm vững các thủ tục hồ sơ BHXH và thẻ BHYT: Chốt sổ, gộp sổ BHXH; điều chỉnh thông tin sổ 
BHXH, thẻ BHYT do sai thông tin …
4. THỰC HÀNH EXCEL NÂNG CAO TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ
- Nắm vững kiến thức về pháp luật lao động tiền lương; công thức tính lương, tính tăng ca, trợ 
cấp...
- Nắm vững cấu trúc các nhóm hàm, ý nghĩa và cách ứng dụng các hàm vào thực tiễn công việc.
- Ứng dụng các công cụ thống kê, trích lọc.. trong việc thống kê danh sách lao động, báo hạn 
HĐLĐ: Data validation, Pivot table, Conditional Formating, Macro …
- Thực hành tính thuế TNCN, quy đổi LƯƠNG GROSS  LƯƠNG NET.
5. THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG THEO 3P&KPIs
- Xây dựng hệ thống trả lương phù hợp Luật BHXH, khả năng tài chính của doanh nghiệp.
- Xây dựng các yếu tố đánh giá vị trí công việc và xác định được giá trị của từng vị trí công việc.
- Xây dựng các yếu tố đánh giá năng lực và xác định tiền lương theo năng lực của nhân viên.
- Hoạch định mục tiêu công ty, phòng ban, cá nhân và xây dựng KPI theo mô hình BSC và 
nguyên tắc SMART.
- Đo lường, đánh giá hiệu quả làm việc và liên kết các chính sách tăng lương, khen thưởng , bổ 
nhiệm…
- Xây dựng tiêu chuẩn năng lực chuẩn cho từng vị trí công việc.
6. THỰC HÀNH KÊ KHAI VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN
- Nắm vững toàn bộ hệ thống pháp luật liên quan đến Thuế TNCN.
- Các hồ sơ thủ tục liên quan đến đăng ký MST, người phụ thuộc qua phần mềm online, hỗ trợ 
quyết toán Thuế TNCN.
- Nắm vững căn cứ tính Thuế TNCN từ tiền lương, tiền công: Biểu thuế suất, giảm trừ bản thân, 
giảm trừ người phụ thuộc. Các khoản miễn giảm Thuế TNCN.
- Cách khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với lao động MÙA VỤ - THỬ VIỆC - HỢP ĐỒNG LAO 
ĐỘNG DƯỚI 3 THÁNG.
- Nắm vững các thủ thục hoàn Thuế TNCN.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Lực Quốc Tế
210/4 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Lớp học mở tại 7 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, TP HCM
Điện thoại: 088 666 5454 (Ms. Hồng)
Hotline: 097 14 04 233
Email: tailieudocquyenhr@gmail.com

Thông tin liên hệ


: pinky.hr
:
:
:
: