Đặt banner 324 x 100

Học nghiệp vụ sư phạm tccn tại bình dương


ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

– Căn cứ quyết định số 31/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp;

– Căn cứ thông tư số 10/2013/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2013 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Nghiệp vụ sư phạm Quốc Gia ; thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp thay cho khóa đào tạo Nghiệp vụ sư phạm bậc 1, bậc 2 trước đây như sau:

*  Đối tượng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (tccn)

Những sinh viên, người đi làm có nhu cầu tham gia chương trình đào tạo sư phạm để bổ sung kiến thức, trau rồi kỹ năng sư phạm;
Những Giáo viên TCCN nhưng chưa qua đào tạo sư phạm hoặc chưa được bồi dưỡng NVSP;
Những người có bằng Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp có nguyện vọng trở thành giáo viên giảng dạy trong các trường TCCN,  hoặc các cơ sở đào tạo, các trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên;
Cá nhân có nhu cầu giảng dạy tại các trường cấp 1,2,3, TCCN, các trung tâm.
 * CHỨNG CHỈ:
Học viên hoàn thành khóa học được cấp “Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm”  do trường ĐH Sư phạm Hà Nội II cấp, có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xem chi tiết:  khóa học nghiêp vụ sư phạm TCCN Tại Bình Dương.
Nộp hồ sơ và chi tiết cụ thể xin liên hệ:

TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM QUỐC GIA 
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Điện thoại:  0902957589
Email  :  myquynh@giaoducvietnam.edu.vn