Đặt banner 324 x 100

Mở lớp học kế toán thực hành tại hà nội


Bạn muốn nắm vững các bước Thực hành Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp trong một doanh nghiệp: Mở sổ sách, thiết lập chứng từ, định khoản đúng, vào sổ, lưu chứng từ, lập các Báo cáo Thuế hàng tháng, Báo cáo Thuế thu nhập quý, Báo cáo Tài chính và Quyết toán Thuế cuối năm, một cách nhanh nhất!

Bạn muốn có kinh nghiệm của 1 năm làm việc, chỉ trong vòng 3 tuần lễ!

Bạn muốn từng bước, trở thành người Kế toán được nhiều Doanh nghiệp mong đợi!

Khoá học "Đào tạo Kế toán thuế, Kế toán Tổng hợp Thực hành trên chứng từ, sổ sách", do Trung tâm đào tạo Tin học và kế toán HTC thiết kế và thực hiện, chính là để dành cho những người như bạn. Khoá học hực hành Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp kéo dài 20 buổi, và lần lượt qua các bước  sau đây:

1.  Lựa chọn hình thức sổ kế toán.
2. Thiết lập hệ thống sổ sách (Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ).
3. Các công việc ban đầu liên quan đến cơ quan Thuế và Hải Quan.
 4. Các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng.
5. Các nghiệp vụ kế toán về góp vốn.
6. Các nghiệp vụ kế toán về mua sắm CCDC, TSCĐ...
7. Các nghiệp vụ kế toán mua, bán nội địa, xuất nhập khẩu.
8. Các nghiệp vụ kế toán kho hàng hoá, nguyên vật liệu...
9. Kế toán các loại thuế.
 10. Thiết lập, vào sổ tổng hợp, vào các sổ thẻ chi tiết, lưu chứng từ.
11. Tính, phân bổ chi phí tiền lương, BHXH, BHYT...
12. Tính, phân bổ khấu hao CCDC, TSCĐ.
13. Lập báo cáo thuế hàng tháng.
14. Kết chuyển các tài khoản liên quan, tính giá vốn, giá thành.
15. Lập, phân tích báo cáo tài chính cuối kỳ, quyết toán thuế năm.
 16. Những tình huống thường gặp trong thi tuyển kế toán.

Mọi  thông tin liên hệ:
Trung tâm đào tạo tin học và kế toán HTC
Số 26 – ngõ 102 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội
Hotline: 0946.612.568

Thông tin liên hệ


: lemocntt
:
:
:
: