Đặt banner 324 x 100

Loa sub siêu trầm SB181


Điều đáng quan tâm loa sub siêu trầm SB181 treo đã được EAW nghĩ đến trong các khán phòng - nhà hát / disco bar club nơi mà khu vực sàn bị giới hạn việc đặt loa sub.
SB818 có woofer Neo 18 inch - Voice Coil 5.6” - công suất lớn 1600W ~ 6400W Max, là một giải pháp hiệu qủa. Với công suất lớn số lượng loa sub cần sẽ không cần nhiều, trọng lượng nhẹ & thẩm mỹ
KF800 Sê-ri là một lựa chọn hiệu qủa cho Nhà hát, khán phòng đa năng cao cấp
https://www.eaw.com
Imported & Distributed Eastern Acoustic Works - EAW (USA) in Việt Nam by Ba Hung Technology Co.,
www.bahung.com
Phone: +84919339977
Email: info@bahung.com

#Hospitality #Disco #NightClub #Bar #Pub #Club #Casino #Restaurant#Hotel #Resort #Spa #ShopingMall #OfficeBuilding #ShoppingCentre#EntertaimentCenter #ConferenceRoom #GrandBallRoom #HuddleRoom#VideoConferencing #BGM #PAVA 
#Congress#Interpretation #Voting
 

Thông tin liên hệ


: bahung
:
:
:
: