Đặt banner 324 x 100

Huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động


HUẤN LUYỆN CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
Có thể nói, AT lao động có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đ/với người trực tiếp lao động, doanh nghiệp sử dụng LĐ mà còn có ảnh hưởng đến sự phát triển chung của nền kinh tế và toàn xã hội. Nói cách khác, khi vấn đề an toàn, vệ sinh lao động|an toàn LĐ, VSLĐ} được thực hiện hiệu quả là góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm gánh nặng đối với xã hội.
Đ/vs doanh nghiệp, bảo đảm AT cho người lao động sẽ giúp cắt giảm tối đa các chi phí do TN tạo thành. Không những vậy, xét về mặt vĩ mô, công tác ATLĐ, VS lao động được thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt, góp phần tạo được niềm tin và uy tín thương hiệu đối với người LĐ cũng như công chúng dành cho DN.
CTCP Giáo Dục Việt Nam
Hotline: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)
Hòm thư: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn
Link: huan luyen cap chung chi an toan ve sinh lao dong

Thông tin liên hệ


: gdvnngoc5tram6
:
:
:
: