Đặt banner 324 x 100

Gỗ và lao động


  - Xưởng đóng đồ nội thất, chuyên về gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp
                      - Hoàn hiện sản phẩm tại xưởng
                       - Lương thợ 300 - 350K/NGÀY
                      - Lương phụ 200 - 250K/NGÀY
                      - Bao ăn ở toàn bộ
                      - Địa chỉ làm việc: Hà Đông
 Chịu khó, nhiệt tình, chưa có kinh nghiệm được hướng dẫn
                   LIÊN HỆ: 0931.096.898 ĐỂ TRAO ĐỔI CÔNG VIỆC CỤ THỂ

Thông tin liên hệ


: Thinhnguyen
:
:
:
: