Đặt banner 324 x 100

Bản quyền phần mềm kế toán miễn phí


PHẦN MỀM KẾ TOÁN ACMAN - ACENT 2019

 1. Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp
 2. Giao diện đơn giản, dễ sử dụng: 02 giao diện chính
 3. Không giới hạn số lượng mã số thuế, không giới hạn thời gian sử dụng cũng như số lượng chứng từ
 4. Đầy đủ tính năng theo chuẩn mực kế toán và theo TT133, TT200 của Bộ Tài Chính:
 • Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
 • Kế toán mua hàng, bán hàng và công nợ
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Kế toán chi tiết các khoản vay, nguồn vốn cổ đông
 • Kế toán hàng hóa, vật liệu, thành phẩm tồn kho
 • Kế toán chi phí và giá thành sản phẩm, công trình
 • Kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ
 • Kế toán các khoản mục chi phí khác
 1. Hệ thống kết chuyển tự động linh hoạt, chính xác
 2. Hệ thống báo cáo thuế GTGT, báo cáo tài chính tích hợp với phần mềm HTKK phiên bản mới nhất
 3. Tính năng bảo vệ dữ liệu, sao lưu dữ liệu tự động
 4. Tính năng khôi phục chứng từ đã xóa tạm
 5. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt và Tiếng Anh
 6. Tích hợp phần mềm Hóa đơn điện tử
 7. Công nghệ sử dụng: C#, SQL Server, Xtrareport, Excel, Unicode

Thông tin liên hệ


: ACMAN
: CÔNG TY PHẦN MỀM ACMAN
: 0833765618
: Số 1/36, Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội