Đặt banner 324 x 100

Những điều cần biết về an toàn lao động


NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
Nội dung huấn luyện ATVS lao động:
TheoNghị Định 44 quy định về nội dung đ.tạo ATVSLĐ có quy định cụ thể. Trong khi nhóm 1 và 3 không thay đổi mấy thì các nhóm khác có những sự thay đổi mới thích hợp hơn.
•           Nhóm 2: Những đ/tượng thuộc nhóm 2 (CB chuyên trách AT lao động) không cần phải học những kiến thức chung của nhóm 1. Thay vào đó nhóm này sẽ được đ/tạo về Hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ, những nghiệp vụ công tác ATVS lao động, và những nội dung huấn luyện chuyên ngành.
•           Với nhóm 4: Bên cạnh kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh LĐ thì người thuộc nhóm này phải được huấn luyện trực tiếp tại cơ sở, nơi làm việc về những quy trình và y.cầu cụ thể về ATVSLĐ tại nơi làm việc.
•           Nhóm 5: Những học viên được đ.tạo về Hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ, những nghiệp vụ công tác ATVSLĐ. Bên cạnh đó thì họ còn phải được đ.tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế LĐ.
•           Nhóm 6: Nội dung huấn luyện ATVSLĐ của nhóm này tương đồng nhóm 4. Ngoài ra người học còn được huấn luyện kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn VS viên.
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam
Liên lạc: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)
Thư thoại: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn
Link: nhung dieu can biet ve an toan lao dong
 

Thông tin liên hệ


: gdvnngoc5tram6
:
:
:
: