Đặt banner 324 x 100

Truyền thông Giáo dục – Những thông tin cơ bản


 Ở phần này chúng ta sẽ đi qua những khái niệm về TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC và dự án TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC cùng các thông tin liên quan đến dự án này.

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC được khái niệm là các hoạt động chia sẻ, truyền tải thông tin thông qua việc trao đổi ý tưởng, hình ảnh, âm thanh trong môi trường học đường. Đối tượng tiếp nhận thông tin bao gồm học sinh, giáo viên và một bộ phận phụ huynh học sinh.
Quay phim kỉ yếu với bột màu
Nội dung truyền tải có thể là:

  • Các chủ trương, chỉ đạo của ngành giáo dục
  • Tin tức, các chương trình hoạt động, sự kiện của ngành
  • Các hoạt động vui chơi giải trí, các cuộc thi cho kênh học đường,
  • Các hoạt động liên quan đến giáo dục
  • Các thông tin xã hội có liên quan khác…

Dự án Truyền Thông Giáo Dục được Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tp. HCM cùng Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Bình Dương đã nhất trí phối hợp cùng công ty truyền thông giáo dục FMS xây dựng vào tháng 5 năm 2017.
Quảng cáo facebook miễn phí và hiệu quả

Dự án được xây dựng với mục đích:

  • Truyền thông chính thống, đầy đủ, rõ ràng nhất các chủ trương, đề án, giải pháp giúp tác động thay đổi nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.
  • Kết nối thông tin các hoạt động giáo dục giáo dục từ cấp Thành phố đến quận/huyện và các trường.
  • Hiện thực hóa công tác xã hội hóa giáo dục.
  • Áp dụng công nghệ hiện đại để điều hành toàn bộ hệ thống một cách tự động, bảo mật thông tin cao, tuyệt đối an toàn, kiểm soát chặt chẽ thông tin được trình chiếu và không ngừng nâng cao chất lượng.
Dịch vụ quay phim giới thiệu sản phẩm trọn gói

Giáo dục là chìa khóa để thành công, việc xây dựng được nhận thức tích cực từ giới trẻ luôn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của các cấp các ngành. Vì thế dự án Truyền Thông Giáo Dục được ra đời như một kết quả tất yếu.

Thông tin liên hệ


: tieubaoboi
:
:
:
: