Đặt banner 324 x 100

Khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động


KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
Nghiêm cấm NSDLĐ trả tiền thay cho bồi dưỡng bằng hiện vật
– NLĐ làm việc trong điều kiện có y/tố nguy hiểm, yếu tố có hại được người sử dụng lao động bồi dưỡng qua hiện vật.
– Việc bồi dưỡng bằng hiện vật phải theo nguyên tắc:
   + Tăng cường sức đề kháng và thải độc cơ thể.
   + Bảo đảm thuận tiện, ATVSLĐ.
   + Thực hiện trong ca, ngày làm việc, trừ trường hợp đặc biệt do tổ chức lao động không thể tổ chức bồi dưỡng tập trung tại chỗ.
5. Người LĐ được khám sức khỏe hàng năm
Hàng năm, NSDLĐ phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất 1 lần cho NLĐ.
Riêng đối với NLĐ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hay đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người LĐ chưa thành niên, NLĐ cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 6 tháng một lần.
Chi phí khám sức khỏe do người sử dụng lao động chi trả và được hạch toán vào CP được khấu khi xác định thu nhập chịu thuế và hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên đối với CQHC, ĐVSN không có hoạt động dịch vụ.
CT Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam
Số di động: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)
Mail: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn
Xem thêm: khoa hoc huan luyen an toan ve sinh lao dong

Thông tin liên hệ


: gdvnngoc5tram6
:
:
:
: