Đặt banner 324 x 100

Bông phấn hồ lô tán kem 19k


Bông phấn hồ lô tán kem
+ Bông phấn Hồ lô được thiết kế với 2 phần để trang điểm cho từng vùng đặc trưng:
– Phần đầu tròn để đánh kem nền ở các vùng rộng của gương mặt như má, trán, cằm…
– Phần đầu nhọn để đưa kem tới các vùng khuất hơn như khóe mũi, khóe miệng, bọng mắt…
+ Để sử dụng bông phấn khi đánh nền tốt nhất nên nhúng nước và vắt khô trước khi tán kem nền.
+ Nên dặm phấn nhẹ nhàng để lớp kem nền được bám tốt hơn trên da.
https://www.sendo.vn/shop/girlstyle/bong-phan-ho-lo-tan-kem-20212446.html?context=shop_page