Đặt banner 324 x 100

Làm thế nào để dễ dàng săn được học bổng Mỹ chất lượng? Hướng dẫn đầy đủ lộ trình săn học bổng du học Mỹ từ A đến Z !


Có nhiều bước khác nhau để xin học bổng du học Mỹ. Nghiên cứu kỹ lưỡng về điều kiện du học Mỹ và những yêu cầu mà học bổng đòi hỏi là điều bắt buộc. Hơn nữa, số lượng học bổng tối đa được đưa ra bởi các trường ưu tiên. Do đó, các ứng viên phải nộp đơn sớm vì sẽ có nhiều ứng viên. Các ứng viên ưu tiên có các tài liệu thường được yêu cầu như sơ yếu lý lịch, một bài tiểu luận, tài liệu hỗ trợ tài chính và thư giới thiệu.

9 điều kiện cơ bản để xin học bổng Hoa Kỳ.

 • Để tận dụng cơ hội xin học bổng tại Hoa Kỳ, các sinh viên cần biết rằng vào tháng 9, có các đợt tuyển sinh lớn và tháng 1, có các đợt tuyển sinh nhỏ. Hai thời gian này là thời gian tốt nhất để áp dụng cho thủ tục học bổng.
 • Những người muốn nộp đơn, cần bắt đầu với thủ tục ít nhất 12 tháng trước khi nhập học.
 • Hầu hết các trường đại học Mỹ cung cấp hai loại tài trợ và học bổng, tức là Hỗ trợ tài chính hoặc Hỗ trợ tài chính và Học bổng dựa trên thành tích. Những tài trợ này giúp cho sinh viên quốc tế không cần lo lắng về chứng minh tài chính du học Mỹ nữa!
 • Sinh viên quốc tế được trao cơ hội tốt để đảm bảo tài trợ từ trường Đại học ưa thích sau năm đầu tiên học tại trường đại học tương ứng.
 • Học bổng dựa trên thành tích được trao cho các sinh viên đã xuất sắc trong học tập của họ.
 • Hỗ trợ tài chính được trao cho những người cần hỗ trợ tài chính để theo đuổi các nghiên cứu tiếp theo. Trường đại học được chọn sẽ trải qua kiểm tra lý lịch cơ bản để đảm bảo khả năng thanh toán học phí của gia đình.
 • Một số trường đại học cung cấp Học bổng hỗ trợ tài chính bao gồm chi phí học phí mà gia đình không có khả năng chi trả. Các trường đại học này là Đại học Harvard; Trường Đại học Princeton; Đại học Amherst; Đại học Yale; Đại học Dartmouth và Viện Công nghệ Massachusetts.
 • Các trường đại học Mỹ yêu cầu mẫu Hồ sơ dịch vụ học bổng đại học cũng như các tài liệu khác để đánh giá khả năng Hỗ trợ tài chính. Các ưu tiên cho bất kỳ tài liệu như vậy có thể thay đổi theo Đại học áp dụng cho.
 • Một số trường đại học cũng thích sinh viên theo nước xuất xứ, đức tin, tôn giáo, giới tính, các lợi ích học tập khác.
 • Tìm hiểu kỹ hướng dẫn thủ tục xin visa du học Mỹ.
Học bổng Hoa Kỳ do chính phủ tài trợ cho sinh viên quốc tế như sau:
 • Chương trình sinh viên nước ngoài Fulbright: - Nó mở cửa cho tất cả các lĩnh vực trừ Y học.
 • Chương trình học bổng Hubert Humphrey: Đây là chương trình học bổng không cấp bằng dành cho sinh viên quốc tế để tận dụng nghiên cứu trong thời gian 10 tháng.
 • Học bổng Hoa Kỳ do chính phủ tài trợ dành cho sinh viên quốc tế dành cho sinh viên:
 • Fulbright- Nehru Research Scholarships
 • Cornell University- Tata Scholarship
 • Asian Women Business Scholarship Fund

Thông tin liên hệ


: dothihuong260593
:
:
:
: