Đặt banner 324 x 100

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 – Cấp quản lý


HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1 – CẤP QUẢN LÝ
Rời khỏi nơi làm việc không AT có được trả đủ lương?
Người LĐ có quyền từ chối hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương mà không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi nhận thấy rõ có nguy cơ xảy ra TNLĐ đe dọa nghiêm trọng tới tính mạng hoặc sức khỏe của bản thân nhưng phải báo ngay cho người q.lý trực tiếp để có phương án giải quyết.
Đây là một trong những quyền của người LĐ nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mình. Để được trả lương đầy đủ trong trường hợp này cần phải đáp ứng 2 y.cầu sau:
- Người LĐ thấy rõ nguy cơ xảy đến tai nạn LĐ đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của mình;
- Phải báo ngay cho người q.lý trực tiếp để có phương án xử lý.
Trường hợp người LĐ thấy nguy cơ xảy ra TN đe dọa nghiêm trọng tính mạng và sức khỏe của mình mà không báo ngay cho người quản lý trực tiếp và tự ý nghỉ việc thì vẫn bị coi là vi phạm kỷ luật LĐ.
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam
Di động: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)
Thư điện tử: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn
Link: huan luyen an toan lao dong nhom 1 – cap quan ly