Đặt banner 324 x 100

Những chức năng đảm bảo an toàn vượt trội của tường lửa Juniper.


Các chức năng của thiết bị tường lửa Juniper Firewall SRX Series.

Tường lửa Juniper SRX hỗ trợ bảo vệ với các dịch vụ bảo mật nhận dạng ứng dụng, phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDP), tường lửa người sử dụng dựa vào vai trò và quản lý mối đe dọa thống nhất (UTM) để đạt được an toàn đầu cuối.

Trang web : Ciscochinhhang.com.

Chức năng bảo vệ xác thực người dùng tường lửa Juniper Firewall

Mục đích sử dụng >> Xác thực người sử dụng tường lửa cung cấp một lớp bảo vệ khác trong mạng bằng cách hạn chế hay cho phép người sử dụng riêng lẻ hoặc theo nhóm.

Xem thêm : GLC-T datasheet

Kết quả hình ảnh cho tường lửa Juniper

Firewall xác thực người sử dụng bảo vệ mạng bằng cách kiểm soát ai và những gì có thể truy cập vào mạng. Chúng giảm thiểu sự phức tạp về kiểm soát chính sách với những điều khiển tường lửa dựa vào người dùng và dựa vào vai trò.

Chức năng bảo mật AppSecure

Mục đích dùng>> AppSecure là một bộ những khả năng bảo mật ứng dụng xác định các ứng dụng có tính năng hiển thị lớn hơn. Chúng sử dụng nhận dạng và phân loại ứng dụng nâng cao để cung cấp khả năng hiển thị, thực thi, kiểm soát và bảo vệ tốt hơn trên mạng.

AppSecure phát hiện những hành vi và điểm yếu của ứng dụng ngăn cản các mối đe dọa bảo mật do ứng dụng gây ra mà rất khó phát hiện và dừng lại.

những mô-đun dịch vụ AppSecure sau đây có thể được cài đặt để theo dõi và kiểm soát lưu lượng truy cập để theo dõi, ưu tiên, kiểm soát truy cập, phát hiện và ngăn ngừa dựa vào ID ứng dụng của lưu lượng truy cập

Xem thêm : Thiết bị mạng Cisco.