Đặt banner 324 x 100

Địa chỉ mua tường lửa Juniper giá rẻ tại Sài Gòn.


Những tính năng của thiết bị mạng tường lửa Juniper Firewall SRX Series.

Tường lửa Juniper SRX hỗ trợ bảo vệ với các DV đảm bảo an toàn nhận dạng ứng dụng, phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDP), tường lửa người sử dụng dựa vào vai trò và quản lý mối nguy hiểm thống nhất (UTM) để đạt được bảo mật đầu cuối.

Trang web : Ciscochinhhang.com.

Tính năng bảo mật xác thực người dùng tường lửa Juniper Firewall

Mục đích sử dụng >> Xác thực người dùng tường lửa cung cấp 1 lớp bảo vệ khác trong mạng bằng cách hạn chế hay cho phép người sử dụng riêng lẻ hay theo nhóm.

Xem thêm : GLC-T tại Hà Nội

Kết quả hình ảnh cho tường lửa Juniper

Firewall xác thực người dùng bảo vệ mạng bằng cách kiểm soát ai và những gì có thể truy cập vào hệ thống mạng. Chúng giảm thiểu sự phức tạp về kiểm soát chính sách với những điều khiển tường lửa dựa vào người dùng và dựa vào vai trò.

Tính năng bảo mật AppSecure

Mục đích dùng>> AppSecure là một bộ những khả năng bảo mật ứng dụng xác định những ứng dụng có tính năng hiển thị lớn hơn. Nó dùng nhận dạng và phân loại ứng dụng nâng cao để cung cấp chức năng hiển thị, thực thi, kiểm soát và bảo vệ tốt hơn trên hệ thống mạng.

AppSecure phát hiện những hành vi và điểm yếu của ứng dụng ngăn cản các mối đe dọa đảm bảo an toàn do ứng dụng gây ra mà rất khó phát hiện và dừng lại.

những mô-đun DV AppSecure sau đây có thể được cấu hình để theo dõi và kiểm soát lưu lượng truy cập để theo dõi, ưu tiên, kiểm soát truy cập, phát hiện và ngăn cản dựa trên ID ứng dụng của lưu lượng truy cập

Xem thêm : Thiết bị mạng Cisco.