Đặt banner 324 x 100

Thiết bị Access point là gì?


Định nghĩa thiết bị access point là gì?

Access point là gì? 1 access point là 1 thiết bị mạng không dây hoạt động như một cổng thông tin cho những thiết bị để kết nối với một mạng lưới khu vực địa phương. Những điểm truy cập access point được dùng để mở rộng vùng phủ sóng không có dây của mạng hiện có và để tăng số lượng người dùng có thể kết nối với nó.

Trang web : Ciscochinhhang.com.

Những chức năng, tác dụng của thiết bị access point.

Ngoài việc cung cấp 1 nền tảng cho các thiết bị mạng khác nhau để giao tiếp với nhau, những thiết bị router cũng có tính năng bảo vệ mật khẩu. Điều này đảm bảo rằng các thiết bị không có dây được kết nối được bảo vệ khỏi mọi mối nguy hiểm có thể phát sinh từ bên ngoài mạng cục bộ.

Xem thêm : WS-C2960XR-48TD-I

Kết quả hình ảnh cho Access point

Sự khác biệt chính. thiết bị Router hoạt động như một trung tâm thiết lập mạng cục bộ và kiểm tra tất cả các thiết bị mạng và giao tiếp trong đó. 1 điểm truy cập, mặt khác, là một thiết bị mạng phụ trong mạng cục bộ cung cấp một vị trí khác cho các thiết bị để kết nối và cho phép nhiều thiết bị hơn trên mạng.

Những bộ định tuyến không có dây có thể hoạt động như các điểm truy cập, nhưng không phải tất cả các điểm truy cập đều có thể hoạt động như các bộ định tuyến. Trong khi các thiết bị mạng router quản lý mạng cục bộ, giao tiếp với các hệ thống mạng bên ngoài, thu nhận, phân phối và gửi dữ liệu theo nhiều hướng, thiết lập một điểm kết nối và đảm bảo an ninh, các điểm truy cập thường chỉ cung cấp quyền truy cập vào mạng được thiết lập của bộ định tuyến.

Xem thêm : Thiết bị mạng Cisco.